Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB30595
Timer CIKACHI (Made In TAIWAN)
AH 3 - 3
3s, 6s, 10s, 30s, 60s
DB30670
Timer điện tử (COUNTER)
DH 48J
Timer điện tử
DB30667
Timer điện tử (COUNTER)
HD 48J
Timer điện tử
DB30668
Timer điện tử (COUNTER)
DH 48S - 1Z
Timer điện tử
DB30669
Timer điện tử (COUNTER)
DH 48S - 2Z
Timer điện tử
DB30666
Timer điện tử (COUNTER)
JS 48S
Timer điện tử
DB30612
Timer Mini (OMRON)
H 3BA - 8
(3 chương trình)
DB30609
Timer Mini (OMRON)
H 3Y - 2, H 3Y - 4
3m, 6m, 10m, 30m, 60m
24V
DB30610
Timer Mini (OMRON)
H 3Y - 2, H 3Y - 4
3s, 6s, 10s, 30s, 60s
12V
DB30611
Timer Mini (OMRON)
H 3Y - 2, H 3Y - 4
3m, 6m, 10m, 30m, 60m
12V
DB30607
Timer Mini (OMRON)
H 3Y - 2, H 3Y - 4
3m, 6m, 10m, 30m, 60m
220V
DB30608
Timer Mini (OMRON)
H 3Y - 2, H 3Y - 4
3s, 6s, 10s, 30s, 60s
24V
DB30604
Timer Anly
ATDV - Y
10s, 30s, 60s
DB30605
Timer Anly
ATDV - Y
10m, 30m, 60m
DB30606
Timer Mini (OMRON)
H 3Y - 2, H 3Y - 4
3s, 6s, 10s, 30s, 60s
220V
DB30603
Timer Anly
ASY
99m, 99.9m, 999m
DB30601
Timer Anly
AH 2 - Y
3m, 6m, 10m, 30m, 60m
DB30602
Timer Anly
ASY
99s, 99.9s, 999s
DB30598
Timer Anly
AH 3 - 3
3m, 6m, 10m, 30m, 60m
DB30599
Timer Anly
AH 3 - 3
3h, 6h, 12h, 24h
DB30600
Timer Anly
AH 2 - Y
3s, 6s, 10s, 30s, 60s
DB30596
Timer CIKACHI (Made In TAIWAN)
AH 3 - 3
3m, 6m, 10m, 30m, 60m
DB30597
Timer Anly
AH 3 - 3
3s, 6s, 10s, 30s, 60s
DB30954
Timer 24H- TB35 N
TB35-N
Nguồn 220V, có pin dự trử.
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.