Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB41001
UVTSA250-05SVR NF32-SV,63-CV/SV/HV,125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV
UVTSA250-05SVR
100-250V Lắp phải-reset
5,522,000 VND
DB41004
UVTSA480-05SVR NF32-SV,63-CV/SV/HV,125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV
UVTSA480-05SVR
380-480V Lắp phải-reset
5,522,000 VND
DB41005
UVTSA250-05SVL NV32-SV,63-CV/SV/HV,125-CV/SV/HV/SEV/HEV,250CV/SV/HV/SEV/HEV. NF32-SV,63-CV/SV/HV,125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV
UVTSA250-05SVL
100-250V Lắp trái-reset
5,522,000 VND
DB41006
UVTSA480-05SVL NV32-SV,63-CV/SV/HV,125-CV/SV/HV/SEV/HEV,250-CV/SV/HV/SEV/HEV.NF32-SV,63-CV/SV/HV,125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV
UVTSA480-05SVL
380-480V Lắp trái-reset
5,522,000 VND
DB41007
UVTNA250-05SVR NF32-SV,63-CV/SV/HV,125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,160SGV/LGVHGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV
UVTNA250-05SVR
100-250V Lắp phải-non reset
5,522,000 VND
DB41008
UVTNA480-05SVR NF32-SV,63-CV/SV/HV,125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV
UVTNA480-05SVR
380-480V Lắp phải-non reset
5,522,000 VND
DB41009
UVTNA250-05SVL NV32-SV,63-CV/SV/HV,125CV/SV/HV/SEV/HEV,250-CV/SV/HV/SEV/HEV.NF32-SV,63-CV/SV/HV,125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV
UVTNA250-05SVL
AC100-250V Lắp trái- no reset
5,522,000 VND
DB41010
UVTNA480-05SVL NV32-SV,63-CV/SV/HV,125-CV/SV/HV/SEV/HEV,250CV/SV/HV/SEV/HEV. NF32-SV,63-CV/SV/HV,125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV
UVTNA480-05SVL
AC380-480V Lắp trái-non reset
5,522,000 VND
DB41011
UVTSA130-4SW NF2P/3P/4P. NV3P/4P NF400CW/SW/SEW/HEW, 630CW/SW/SEW/HEW, 800CEW/SEW/HEW, NV400CW/SW/SEW, 630CW/SW/SEW/HEW, NV800SEW/HEW
UVTSA130-4SW
100-110/120-130VAC. NF phải + trái. NV trái
5,650,000 VND
DB41012
UVTSA250-4SW NF2P/3P/4P. NV2P/3P/4P, NF400CW/SW/SEW/HEW, 630CW/SW/SEW/HEW, 800CEW/SEW/HEW. NV400CW/SW/SEW, 630CW/SW/SEW/HEW, NV800SEW/HEW
UVTSA250-4SW
200-220/230-250VAC. NF phải+trái. NV trái
5,650,000 VND
DB41013
UVTSA480-4SW NF2P/3P. NV3P/4P, NF400CW/SW/SEW/HEW, 630CW/SW/SEW/HEW, 800CEW/SEW/HEW. NV400CW/SW/SEW, 630CW/SW/SEW/HEW, NV800SEW/HEW
UVTSA480-4SW
380-415/440-480VAC. NV phải+trái. NV trái
5,650,000 VND
DB41014
UVTNA250-10SWR NF3P 1000/1250/1600
UVTNA250-10SWR
200-220/230-250VAC.phải
8,116,000 VND
DB41015
UVTNA250-10SWR(F) NF4P 1000/1250/1600
UVTNA250-10SWR(F)
200-220/230-250VAC.phải
8,116,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.