Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB4701
SHTA240-05SVR 100-240, LẮP PHẢI
SHTA240-05SVR
NF32-SV,63-CV/SV/HV,125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,
160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV.
2,031,000 VND
DB4702
SHTA240-05SVL 100-240 ACV,LẮP TRÁI
SHTA240-05SVL
NV32-SV,63-CV/SV/HV,125-CV/SV/HV/SEV/HEV,
250-CV/SV/HV/SEV/HEV
2,031,000 VND
DB4703
SHTA550-05SVR 380-550 ACV, LẮP PHẢI
SHTA550-05SVR
NF32-SV,63-CV/SV/HV,125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,
160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV
2,031,000 VND
DB4704
SHTA550-05SVL 380-550ACV LẮP TRÁI
SHTA550-05SVL
NV32-SV,63-CV/SV/HV,125-CV/SV/HV/SEV/HEV,250CV/SV/HV/SEV/HEV
2,031,000 VND
DB4705
SHT-4SW 100-450ACV
SHT-4SW
TRÁI/PHẢI NF400/630/800CW/SW/HW/SEW/HEW
OR TRÁI NV400/630/800CW/SW/HW/SEW/HEW
2,108,000 VND
DB4706
SHTA240-10SWR 200-240ACV
SHTA240-10SWR
PHẢI NF1000/1250/1600SEW/HEW(3Cực)
3,089,000 VND
DB4707
SHTA240-10SWRF(4P) 200-240ACV
SHTA240-10SWRF(4P)
PHẢI NF1000/1250/1600SEW/HEW(4Cực)
3,283,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.