Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB41209
Tay vặn xoay kiểu V Adjustment unit V-AD3S
V-AD3S
Phần nối dài cho NF32/63/125/250
395,000 VND
DB41210
Tay vặn xoay kiểu V Adjustment unit V-AD3L
V-AD3L
Phần nối dài cho NF400/800
1,248,000 VND
DB41212
Tay vặn xoay kiểu F F-05SV2 NF2P
F-05SV2
NF32SV, NF63CV/SV/HV
1,890,000 VND
DB41213
Tay vặn xoay kiểu F F-05SV NF3/4P,NV2/3P
F-05SV
NF32SV,NF63CV/SV/HV, NV32SV,NV63CV/SV/HV
1,890,000 VND
DB41214
Tay vặn xoay kiểu F F-1SV2 NF2P
F-1SV2
NF125CV/SV
1,890,000 VND
DB41215
Tay vặn xoay kiểu F F-1SV NF3/4P, NV3/4P
F-1SV
NF125CV/SV/HV, NV125CV/SV/HV
1,890,000 VND
DB41226
Tay vặn xoay kiểu S S05SV NF2P/3P/4P,NV3P
S05SV
NF32SV,NF63CV/SV/HV,125CV/SV/HV,NV32SV,NV63CV/SV/SV/HV,125C/S/HV
1,890,000 VND
DB41202
Tay vặn xoay kiểu V V-05SV2 NF2P
V-05SV2
NF32SV, NF63CV/SV/HV
2,010,000 VND
DB41203
Tay vặn xoay kiểu V V-05VS* NF3P/4P,NV2P/3P
V-05VS*
NF32SV,NF63CV/SV/HV,NV32SV,NV63CV/SV/HV
2,010,000 VND
DB41204
Tay vặn xoay kiểu V V-1SV2* NF2P
V-1SV2*
NF125CV/SV
2,010,000 VND
DB41205
Tay vặn xoay kiểu V V-1SV* NF2P/3P/4P, NV3P/4P
V-1SV*
NF125CV/SV/HV, NV125CV/SV/HV
2,010,000 VND
DB41225
Tay vặn xoay kiểu S S2SV 2P/3P/4P
S2SV
NV125SEV/HEV,250CV/SV/HV/SEV/HEV
NF125SEV/HEV/SGV/LGV/HGV,160SGV/LGV/HGV
250CV/SV/HV/SGV/LGV/SEV/HEV
2,186,000 VND
DB41216
Tay vặn xoay kiểu F F-2SV NF2/3/4P,NV3/4P
F-2SV
NF125SEV/HEV/LGV/SGV/HGV,160SGV/LGV/HGV,
250CV/SV/HV/SEV/HEV/SGV/LGV/HGV,NV125SEV/HEV,
250CV/SV/HV/SEV/HEV
2,320,000 VND
DB41207
Tay vặn xoay kiểu V V-4S* NF2/3/4P, NV3/4P
V-4S*
NF400/630C/S/SEW/HEW,NV400/630CW/SƯ/SEW/HEW
2,429,000 VND
DB41208
Tay vặn xoay kiểu V V-8S* NF2/3/4P, NV3P
V-8S*
NF800CEW/SDW/SEW/HEW/REW,NV800SEW/HEW
2,429,000 VND
DB41217
Tay vặn xoay kiểu F F-4S NF2/3/4P NV3/4P
F-4S
NF, NV400/630CW/SW/SEW/HEWREW
2,455,000 VND
DB41218
Tay vặn xoay kiểu F F-8S NF2/3/4P,NV3P
F-8S
NF800CEW/SDW/SEW/HEW/REW/NV800SEW/HEW
2,455,000 VND
DB41206
Tay vặn xoay kiểu V V-2SV* NF2P/3P/4P,NV3P/4P
V-2SV*
NF125SEV/HEV/SGV/LGV/HGV, 160SGV/LGV/HGV/, 250CV/SV/HV/SGV/HGV/LGV/SEV/HEV,NV125SEV/HEV,250CV/SV/HV/SEV/HEV
2,483,000 VND
DB41219
Tay vặn xoay kiểu F F-10SW 2P/3P
F-10SW
NF1000, 1250, 1600SEW
4,613,000 VND
DB41220
Tay vặn xoay kiểu F F-10SW4P
F-10SW4P
NF1000, 1250, 1600SEW
4,613,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.