Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB11107
2P ĐẦU BƠM GANG
10HP
7.50KW
1,686,000 VND
DB11101
2P ĐẦU BƠM GANG
0.5HP
0.37KW
2,970,000 VND
DB11102
2P ĐẦU BƠM GANG
1HP
0.75KW
3,830,000 VND
DB11103
2P ĐẦU BƠM GANG
2HP
1.50KW
4,750,000 VND
DB11104
2P ĐẦU BƠM GANG
3HP
2.20KW
5,940,000 VND
DB11114
4P ĐẦU BƠM GANG
2HP
5,950,000 VND
DB11115
4P ĐẦU BƠM GANG
3HP
7,600,000 VND
DB11105
2P ĐẦU BƠM GANG
5HP
3.70KW
7,600,000 VND
DB11116
4P ĐẦU BƠM GANG
5HP
9,520,000 VND
DB11106
2P ĐẦU BƠM GANG
7.5HP
5.50KW
14,134,000 VND
DB11117
4P ĐẦU BƠM GANG
7.5HP
15,200,000 VND
DB11118
4P ĐẦU BƠM GANG
10HP
17,180,000 VND
DB11108
2P ĐẦU BƠM GANG
15HP
11.00KW
21,902,000 VND
DB11119
4P ĐẦU BƠM GANG
15HP
24,000,000 VND
DB11109
2P ĐẦU BƠM GANG
20HP
15.00KW
26,161,000 VND
DB11120
4P ĐẦU BƠM GANG
20HP
28,780,000 VND
DB11110
2P ĐẦU BƠM GANG
25HP
18.50KW
34,350,000 VND
DB11111
2P ĐẦU BƠM GANG
30HP
22.00KW
40,960,000 VND
DB11112
2P ĐẦU BƠM GANG
40HP
30.00KW
49,540,000 VND
DB11113
2P ĐẦU BƠM GANG
50HP
37.00KW
66,050,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.