Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00900180
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2B121B
Supply 24 VDC
Number of I/O: 12
Discrete inputs: 8
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
138.60 USD
DB00900172
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2B121JD
Supply 12 VDC
Number of I/O: 12
Discrete inputs: 8
Of which 0-10V Analog inputs: 4
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
138.60 USD
DB00900173
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2B201JD
Supply 12 VDC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 6
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
197.82 USD
DB00900174
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2A101BD
Supply 24 VDC
Number of I/O: 10
Discrete inputs: 6
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): No
119.70 USD
DB00900175
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2B121BD
Supply 24 VDC
Number of I/O: 12
Discrete inputs: 8
Of which 0-10V Analog inputs: 4
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
138.60 USD
DB00900176
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2B122BD
Supply 24 VDC
Number of I/O: 12
Discrete inputs: 8
Of which 0-10V Analog inputs: 4
Relay output number: 0
Transistor output number: 4
With clock (1): Yes
134.82 USD
DB00900177
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2A201BD
Supply 24 VDC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 2
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): No
178.92 USD
DB00900178
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2B201BD
Supply 24 VDC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 6
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
197.82 USD
DB00900179
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2B202BD
Supply 24 VDC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 6
Relay output number: 0
Transistor output number: 8
With clock (1): Yes
194.04 USD
DB00900181
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2B201B
Supply 24 VDC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
197.82 USD
DB00900182
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2A101FU
Supply 100...240 VAC
Number of I/O: 10
Discrete inputs: 6
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): No
123.48 USD
DB00900183
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2B121FU
Supply 100...240 VAC
Number of I/O: 12
Discrete inputs: 8
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
142.38 USD
DB00900184
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2A201FU
Supply 100...240 VAC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): No
182.70 USD
DB00900185
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays with display)
SR2B201FU
Supply 100...240 VAC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
201.60 USD
DB00900186
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays without display)
SR2D101BD
Supply 24 VDC
Number of I/O: 10
Discrete inputs: 6
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): No
107.10 USD
DB00900187
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays without display)
SR2E121BD
Supply 24 VDC
Number of I/O: 12
Discrete inputs: 8
Of which 0-10V Analog inputs: 4
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
112.14 USD
DB00900188
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays without display)
SR2D201BD
Supply 24 VDC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 2
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): No
163.80 USD
DB00900189
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays without display)
SR2E201BD
Supply 24 VDC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 6
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
168.84 USD
DB00900190
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays without display)
SR2E121B
Supply 24 VAC
Number of I/O: 12
Discrete inputs: 8
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
112.14 USD
DB00900191
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays without display)
SR2E201B
Supply 24 VAC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
168.84 USD
DB00900192
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays without display)
SR2D101FU
Supply 100...240 VAC
Number of I/O: 10
Discrete inputs: 6
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): No
110.88 USD
DB00900193
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays without display)
SR2E121FU
Supply 100...240 VAC
Number of I/O: 12
Discrete inputs: 8
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
115.92 USD
DB00900194
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays without display)
SR2D201FU
Supply 100...240 VAC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): No
167.58 USD
DB00900195
Zelio Logic Smart Relay (Compact smart relays without display)
SR2E201FU
Supply 100...240 VAC
Number of I/O: 20
Discrete inputs: 12
Of which 0-10V Analog inputs: 0
Relay output number: 8
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
172.62 USD
DB00900196
Zelio Logic Smart Relay (Compact "discovery" packs)
SR2PACKBD
Supply 24 VDC
Number Pack contents of I/O: 12
Discrete inputs: An SR2B121BD compact smart relay, a connecting cable and "Zelio Soft" programming sofware
189.00 USD
DB00900197
Zelio Logic Smart Relay (Compact "discovery" packs)
SR2PACK2BD
Supply 24 VDC
Number Pack contents of I/O: 20
Discrete inputs: An SR2B201BD compact smart relay, a connecting cable and "Zelio Soft" programming sofware
258.30 USD
DB00900198
Zelio Logic Smart Relay (Compact "discovery" packs)
SR2PACKFU
Supply 100...240 VAC
Number Pack contents of I/O: 12
Discrete inputs: An SR2B121FU compact smart relay, a connecting cable and "Zelio Soft" programming sofware
189.00 USD
DB00900199
Zelio Logic Smart Relay (Compact "discovery" packs)
SR2PACK2FU
Supply 100...240 VAC
Number Pack contents of I/O: 20
Discrete inputs: An SR2B201FU compact smart relay, a connecting cable and "Zelio Soft" programming sofware
258.30 USD
DB00900200
Zelio Logic Smart Relay (Modular smart relays with display)
SR3B101BD
Supply 12 VDC
Number of I/O: 10
Discrete inputs: 6
Of which 0-10V Analog inputs: 4
Relay output number: 4
Transistor output number: 0
With clock (1): Yes
141.12 USD
DB00900201
Zelio Logic Smart Relay (Modular smart relays with display)
SR3B102BD
Supply 12 VDC
Number of I/O: 10
Discrete inputs: 6
Of which 0-10V Analog inputs: 4
Relay output number: 0
Transistor output number: 4
With clock (1): Yes
137.34 USD
Tổng: 30/50 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.