Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB42311
Shuntrip-cuộn cắt (luôn lắp đặt kèm với tiếp điểm phụ AX-0a0b, được bán riêng)
SHT-AD250-W
SHT (100-250V AC-DC)
5,749,000 VND
DB42312
Shuntrip-cuộn cắt (luôn lắp đặt kèm với tiếp điểm phụ AX-0a0b, được bán riêng)
SHT-A500-W
SHT (380-500V AC)
5,749,000 VND
DB42313
Shuntrip-cuộn cắt (luôn lắp đặt kèm với tiếp điểm phụ AX-0a0b, được bán riêng)
SHT-D048-W
SHT (24-48V AC)
5,749,000 VND
DB42306
Tiếp điểm phụ AX dung lượng cao
HAX-2-W
HAX(1a1b)
5,964,000 VND
DB42301
(Auxiliry Switch) Tiếp điểm
AX-2-W
AX(1a1b)
6,466,000 VND
DB42302
(Auxiliry Switch) Tiếp điểm
AX-4-W
AX(2a2b)
6,466,000 VND
DB42307
Tiếp điểm phụ AX dung lượng cao
HAX-4-W
HAX(2a2b)
7,904,000 VND
DB42344
CC: Cuộn đóng
CC-AD250-W
Closing coil (100-250V AC-DC)
8,931,000 VND
DB42345
CC: Cuộn đóng
CC-D48-W
Closing coil (24-48V DC)
8,931,000 VND
DB42308
Tiếp điểm phụ AX dung lượng cao
HAX-6-W
HAX(3a3b)
9,554,000 VND
DB42309
Tiếp điểm phụ AX dung lượng cao
HAX-8-W
HAX(4a4b)
11,493,000 VND
DB42310
Tiếp điểm phụ AX dung lượng cao
HAX-10-W
HAX(5a5b)
13,646,000 VND
DB42303
(Auxiliry Switch) Tiếp điểm
AX-6-W
AX(3a3b)
15,277,000 VND
DB42304
(Auxiliry Switch) Tiếp điểm
AX-8-W
AX(4a4b)
15,277,000 VND
DB42305
(Auxiliry Switch) Tiếp điểm
AX-10-W
AX(5a5b)
15,277,000 VND
DB42314
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D024-W(INST)
UVT DC24V INST
16,677,000 VND
DB42315
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D048-W(INST)
UVT DC48V INST
16,677,000 VND
DB42316
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D110-W(INST)
UVT DC100-110V INST
16,677,000 VND
DB42317
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D125-W(INST)
UVT DC120-125V INST
16,677,000 VND
DB42318
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D220-W(INST)
UVT DC220V INST
16,677,000 VND
DB42319
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-A120-W(INST)
UVT DC100-120V INST
16,677,000 VND
DB42320
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-A240-W(INST)
UVT AC200-240V INST
16,677,000 VND
DB42321
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D024-W(05)
UVT DC24V 0.5s
18,345,000 VND
DB42322
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D048-W(05)
UVT DC48V 0.5s
18,345,000 VND
DB42323
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D110-W(05)
UVT DC100-110V 0.5s
18,345,000 VND
DB42324
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D125-W(05)
UVT DC120-125V 0.5s
18,345,000 VND
DB42325
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D220-W(05)
UVT DC220V 0.5s
18,345,000 VND
DB42326
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-A120-W(05)
UVT AC100-120V 0.5s
18,345,000 VND
DB42327
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-A240-W(05)
UVT AC200-240V 0.5s
18,345,000 VND
DB42328
UVT: Bảo vệ thấp áp
UVT-D024-W(30)
UVT DC24V 3s
18,345,000 VND
Tổng: 30/45 sản phẩm
Trang: [1] 2   
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.