Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
ANV070
Timer đơn
AH 3-3
220VAC
50H x 40W x 57.5D
SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60
MIN: 3, 6, 10, 30, 60
H R: 3, 6, 10, 24
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
210,000 VND
ANV071
Timer đơn (mặt tủ)
AH 3-Y3
220VAC
88H x 58W x 57.5D
SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60
MIN: 3, 6, 10, 30, 60
H R: 3, 6, 10, 24
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
220,000 VND
ANV077
Timer thu nhỏ
H3Y - 2L
220VAC, 110VAC, 24VDC
28H x 21W x 52D
SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60
MIN: 3, 6, 10, 30, 60
H R: 3, 6, 10, 24
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
240,000 VND
ANV087
Timer thu nhỏ 5A
H3Y-2
Timer thu nhỏ 5A
Sec : 1,3,6,10,30,60
Min: 3,6,10,30,60
H R: 3,6,10,24
28H x 21W x 52D
220VAC,110VAC, 24 VDC
240,000 VND
ANV078
Timer thu nhỏ
H3Y - 4
220VAC, 110VAC, 24VDC
28H x 21W x 52D
SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60
MIN: 3, 6, 10, 30, 60
H R: 3, 6, 10, 24
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
260,000 VND
ANV072
Timer 4 chế độ
H3MT -
24~240V AC/DC
50H x 40W x 57.5D
A: 1S, 10S, 1M, 10M
B: 3S, 30S, 3M, 30M
C: 6S, 60S, 6M, 60M
D: 1M, 10M, 1H, 10H
E: 3M, 30M, 3H, 30H
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
270,000 VND
ANV073
Timer 4 chế độ (mặt tủ)
H3MT-Y
24~240V AC/DC
88H x 58W x 57.5D
A: 1S,10S,1M,10M
B: 3S,30S,3M,30M
C:6S,60S,6M,60M
D: 1M,10M,1H,10H
E: 3M,30M,3H,30H
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
280,000 VND
ANV084
Bộ nguồn
PU - NC
220VAC
50H x 40W x 57.5D
CONTROLLER UNIT
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
300,000 VND
ANV076
Timer Y- ∆
TRD - N
220VAC
61H x 49W x 70D
Timer khởi động Y-∆
30Sec
60Sec
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
310,000 VND
ANV090
Timer báo cáo sự cố tốc độ
ADM-N
220VAC
61H x 49W x 70D
10Sec
330,000 VND
ANV093
Relay
TWB-NC
RELAY
220VAC 60S/ 6S
60S/ 12S
60S/15S
450,000 VND
ANV083
Timer tuần hoàn
G4Q - 212S
220VAC
61H x 49W x 70D
EXCHANGE RELAY
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
520,000 VND
ANV074
Timer đôi
CTDV - NV
24~240V AC/DC
61H x 49W x 70D
A: 1S,10S,1M,10M
B: 3S,30S,3M,30M
C:6S,60S,6M,60M
D: 1M,10M,1H,10H
E: 3M,30M,3H,30H
Chưa có đế
Chưa VAT


540,000 VND
ANV075
Timer đôi (mặt tủ)
CTDV - YV
24~240V AC/DC
88H x 58W x 57.5D
A: 1S,10S,1M,10M
B: 3S,30S,3M,30M
C:6S,60S,6M,60M
D: 1M,10M,1H,10H
E: 3M,30M,3H,30H
Chưa có đế
Chưa VAT
550,000 VND
ANV092
Bộ nguồn
PU-NA
Bộ nguồn
50H x 40W x 57.5D
220VAC
24 VDC 200mA
550,000 VND
ANV069
Timer đa chế độ
H3CR - A8
24~240V AC/DC
48H x 48W x 68D
MUTI - FUNCTION
(1.2S ~ 300H)
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
600,000 VND
ANV085
Timer Off Relay
AH5F - B
220VAC
48H x 48W x 84D
OFF DELAY RELAY
10 Sec
60 Sec
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
650,000 VND
ANV094
Timer tuần
APT1
100~240VAC
48H x 48W x 84D
7 Day 1 Week
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
670,000 VND
ANV079
Timer điện tử 2 số
T2D - NT
100~240VAC
60H x 48W x 75D
Timer: 2 Digits LED Display
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
750,000 VND
ANV080
Timer điện tử 2 số mặt tủ
T2D - YT
100~240VAC
88H x 58W x 75D
Timer: 2 Digits Led Display
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
750,000 VND
ANV088
điện tử 2 số mặt tủ
T2D-YT
88H x 58W x 75D
100~ 240V AC
750,000 VND
ANV089
Timer Off Relay
ATF-NB
Timer off relay
61H x 49W x 70D
220V AC
10Sec, 60 Sec
760,000 VND
ANV082
Timer điện tử 3 số mặt tủ
T3D - YT
100~240VAC
88H x 58W x 75D
Timer: 3 Digits LED Display
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
820,000 VND
ANV081
Timer điện tử 3 số
T3D - NT
100~240VAC
60H x 48W x 75D
Timer: 3 Digits LED Display
Chưa bao gồm đế
Chưa VAT
820,000 VND
ANV091
Bộ bảo vệ điện áp
AVM-NB
Bộ bảo vệ điện áp
61H x 49W x 70D
3 380V AC
1,050,000 VND
ANV086
Timer điện tử hiển thị số
AH6R
Timer điện tử hiển thị số
100~240VAC
48H x 48W x 84D
1,200,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.