Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Giới thiệu Hướng dẫn Liên hệ Hotline: 0972 56 27 21 (Mr.Chí) datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Mã đặt hàng
Tên gọi
Nhà sản xuất
Mã nhà sản xuất
Mô tả
Giá đã bao gồm VAT
DB00910137
Valve Solenoid 2/2 (2 cửa, 2 vị trí)
WV 2200 - 08
Ren 13
15.80 USD
DB00910138
Valve Solenoid 2/2 (2 cửa, 2 vị trí)
WV 2300 - 10
Ren 17
34.70 USD
DB00910139
Valve Solenoid 3/2 (3 cửa, 2 vị trí)
WV 3300 - 08
Ren 13
48.60 USD
DB00910140
Valve khí , dầu, nước 2/2 (2 cửa, 2 vị trí)
NKV15N
Ren 21
47.60 USD
DB00910141
Valve khí , dầu, nước 2/2 (2 cửa, 2 vị trí)
NKV20N
Ren 27
58.90 USD
DB00910142
Valve khí , dầu, nước 2/2 (2 cửa, 2 vị trí)
NKV25N
Ren 34
72.90 USD
DB00910143
Valve khí , dầu, nước 2/2 (2 cửa, 2 vị trí)
Coil 24VDC, 220VAC
7.70 USD
DB00910144
Valve Solenoid 5/2 (5 cửa, 2 vị trí), 1 coil
PHS - 510S-6
Ren 9.6
38.40 USD
DB00910145
Valve Solenoid 5/2 (5 cửa, 2 vị trí), 1 coil
PHS - 520S-08
Ren 13
37.10 USD
DB00910146
Valve Solenoid 5/2 (5 cửa, 2 vị trí), 1 coil
PHS - 530S-10
Ren 17
51.70 USD
DB00910147
Valve Solenoid 5/2 (5 cửa, 2 vị trí), 1 coil
PHS - 540S-15
Ren 21
75.00 USD
DB00910148
Valve Solenoid 5/2 (5 cửa, 2 vị trí), 1 coil
PHS - 541S-15
71.00 USD
DB00910149
Valve Solenoid 5/2 (5 cửa, 2 vị trí), 2 coil
PHS - 520D-08
Ren 13
56.80 USD
DB00910150
Valve Solenoid 5/2 (5 cửa, 2 vị trí), 2 coil
PHS - 530D-10
Ren 17
74.30 USD
DB00910151
Valve Solenoid 5/2 (5 cửa, 2 vị trí), 2 coil
PHS - 541D-15
Ren 21
93.40 USD
DB00910152
Valve Solenoid 5/3 (5 cửa, 3 vị trí)
PHS - 520C-08
Ren 13
81.50 USD
DB00910153
Valve Solenoid 5/3 (5 cửa, 3 vị trí)
PHS - 520E-08
Ren 13
81.50 USD
DB00910154
Valve Solenoid 5/3 (5 cửa, 3 vị trí)
PHS - 530C-10
Ren 17
102.00 USD
DB00910155
Coil for PHS
PEC5 - 110V
7.70 USD
DB00910156
Coil for PHS
PEC5 - 220V
7.70 USD
DB00910157
Coil for PHS
PEC5 - 220V
7.70 USD
DB00910158
Coil for PHS
PEC5 - D
6.40 USD
DB00910159
Coil for PHS
PECS5
2.20 USD
DB00910160
Valve tác động khí
PHP 520S-8
Tác động đơn, R 13
29.80 USD
DB00910161
Valve tác động khí
PHP 520D-8
Tác động kép, R13
54.20 USD
DB00910162
Valve tác động tay
HV 4200-08
Ren 13
24.60 USD
DB00910163
Valve tác động tay
HV 4400-10
Ren 22
30.50 USD
DB00910164
Valve tác động tay
HV 4400-15
Ren 22
30.50 USD
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline - 0972 56 27 21
Chat with Cty Đạt Bình_Mr_nha
số điện thoại: 0938 56 1121
số điện thoại: 0903 74 1121
Ms. Thắm - 0903 73 2721
Newsletter
Vui lòng nhập email của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cám ơn.