Hotline: 0972 61 59 21 datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
datbinh-dieu-khien-nhiet-do-pid-343
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (PID)
Mã SP: Autonics - Lượt xem: 475

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (PID)

Nhà SX: AUTONICSDanh mục: BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨMLiên hệ : 0972 61 5921
DÒNG SẢN PHẨM
STTMã SPThông sốGiá
1TB42-14R,C,S
Input: Multi Input
Output: R / SSR / Curent
2,129,000đ
2TB42-14R,C,S
Input: Multi Input
Output: R / SSR / Curent
2,129,000đ
3TC4H-14RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
4TC4H-14RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
5TC4H-24RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
6TC4H-24RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
7TC4L-14RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
8TC4L-14RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
9TC4M-14RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
10TC4M-14RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
11TC4M-24RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
12TC4M-24RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
13TC4NL-24RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
14TC4NL-24RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
15TC4S-14RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
978,000đ
16TC4S-14RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
978,000đ
17TC4S-24RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,003,000đ
18TC4S-24RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,003,000đ
19TC4W-14RSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
20TC4W-14RSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
21TC4W-24RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
22TC4W-24RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
23TCN4H-24RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
24TCN4H-24RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
25TCN4M-24RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
26TCN4M-24RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
27TCN4S-24RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,187,000đ
28TCN4S-24RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,187,000đ
29TK4H-14RNSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
30TK4H-14RNSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
31TK4H-24RNSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
32TK4H-24RNSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
33TK4L-14CCSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
2,276,000đ
34TK4L-14CCSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
Liên hệ
35TK4L-14CNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA, 1 cảnh báo
1,983,000đ
36TK4L-14CNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA, 1 cảnh báo
1,983,000đ
37TK4L-14CRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
2,276,000đ
38TK4L-14CRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
2,276,000đ
39TK4L-14RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
40TK4L-14RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
41TK4L-24RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 1 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
42TK4L-24RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 1 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
43TK4L-24RRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
44TK4L-24RRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
45TK4L-A4CCSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 2 cảnh báo
Trans 4-20mA
2,692,000đ
46TK4L-A4CCSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 2 cảnh báo
Trans 4-20mA
2,692,000đ
47TK4L-T4CRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR Relay, 1 cảnh báo, RS 485
2,692,000đ
48TK4L-T4CRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR Relay, 1 cảnh báo, RS 485
2,692,000đ
49TK4M-14RNSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
50TK4M-14RNSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
51TK4M-14RRSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 1 cảnh báo
2,276,000đ
52TK4M-14RRSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 1 cảnh báo
2,276,000đ
53TK4M-24RNSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
54TK4M-24RNSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
55TK4M-24RRSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
56TK4M-24RRSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
57TK4S-14CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo
1,811,000đ
58TK4S-14CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo
1,811,000đ
59TK4S-14CNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA + SSR
1 cảnh báo
1,615,000đ
60TK4S-14CNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA + SSR
1 cảnh báo
1,615,000đ
61TK4S-14RCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay 4-20mA + SSR
1,811,000đ
62TK4S-14RCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay 4-20mA + SSR
1,811,000đ
63TK4S-14RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay
1,615,000đ
64TK4S-14RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay
1,615,000đ
65TK4S-14RRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
1 cảnh báo
1,811,000đ
66TK4S-14RRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
1 cảnh báo
1,811,000đ
67TK4S-14SNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
1 cảnh báo
1,615,000đ
68TK4S-14SNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
1 cảnh báo
1,615,000đ
69TK4S-14SRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ SSR, Relay
1 cảnh báo
1,811,000đ
70TK4S-14SRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ SSR, Relay
1 cảnh báo
1,811,000đ
71TK4S-24RNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
2 cảnh báo
1,762,000đ
72TK4S-24RNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
2 cảnh báo
1,762,000đ
73TK4S-24SNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
2 cảnh báo
1,762,000đ
74TK4S-24SNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
2 cảnh báo
1,762,000đ
75TK4S-B4CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
2 cảnh báo, RS 485
2,399,000đ
76TK4S-B4CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
2 cảnh báo, RS 485
2,399,000đ
77TK4S-B4CRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
Relay, 2 cảnh báo, RS 485
2,399,000đ
78TK4S-B4CRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
Relay, 2 cảnh báo, RS 485
2,399,000đ
79TK4S-B4RRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 cảnh báo RS 485
2,399,000đ
80TK4S-B4RRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 cảnh báo RS 485
2,399,000đ
81TK4S-T4CRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA, Relay
1 cảnh báo, RS 485
2,179,000đ
82TK4S-T4CRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA, Relay
1 cảnh báo, RS 485
2,179,000đ
83TK4S-T4SCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo, RS 485
2,179,000đ
84TK4S-T4SCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo, RS 485
2,179,000đ
85TK4SP-14CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo, 11 chân tròn
1,628,000đ
86TK4SP-14CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo, 11 chân tròn
1,628,000đ
87TK4W-14CNSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
1,983,000đ
88TK4W-14CNSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
1,983,000đ
89TK4W-14RNSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
90TK4W-14RNSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
91TK4W-24RRSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
92TK4W-24RRSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
93TZ4H-14R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
94TZ4H-14R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
95TZ4H-24R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
96TZ4H-24R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
97TZ4L-14R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,399,000đ
98TZ4L-14R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,399,000đ
99TZ4L-24R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,521,000đ
100TZ4L-24R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,521,000đ
101TZ4L-A4R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,619,000đ
102TZ4L-A4R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,619,000đ
103TZ4M-14R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
104TZ4M-14R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
105TZ4M-24R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,374,000đ
106TZ4M-24R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,374,000đ
107TZ4M-A4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
108TZ4M-A4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
109TZ4M-B4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
RS 485
2,619,000đ
110TZ4M-B4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
RS 485
2,619,000đ
111TZ4ST-14R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
1,909,000đ
112TZ4ST-14R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
1,909,000đ
113TZ4ST-24R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,081,000đ
114TZ4ST-24R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,081,000đ
115TZ4W-14R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
116TZ4W-14R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
117TZ4W-24R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
118TZ4W-24R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
119TZ4W-A4R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
120TZ4W-A4R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
121TZN4H-14R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
122TZN4H-14R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
123TZN4H-24R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
124TZN4H-24R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
125TZN4L-14R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,399,000đ
126TZN4L-14R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,399,000đ
127TZN4L-24R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,521,000đ
128TZN4L-24R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,521,000đ
129TZN4L-A4R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2 cảnh báo
2,619,000đ
130TZN4L-A4R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2 cảnh báo
2,619,000đ
131TZN4M-14R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,251,000đ
132TZN4M-14R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,251,000đ
133TZN4M-24R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,374,000đ
134TZN4M-24R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,374,000đ
135TZN4M-A4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
136TZN4M-A4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
137TZN4M-B4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
RS 485, 2 cảnh báo
2,619,000đ
138TZN4M-B4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
RS 485, 2 cảnh báo
2,619,000đ
139TZN4S-14R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
1,909,000đ
140TZN4S-14R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
1,909,000đ
141TZN4W-14R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
142TZN4W-14R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
143TZN4W-24R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
144TZN4W-24R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
145TZN4W-A4R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2 cảnh báo
2,496,000đ
146TZN4W-A4R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2 cảnh báo
2,496,000đ
THÔNG TIN
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG THƯƠNG HIỆU

datbinh-Bộ chuyểnt tín hiệu từ RS 232 sang RS 485
 2,034,000₫Bộ chuyểnt tín hiệu từ RS 232 sang RS 485

Mã SP: AutonicsBộ chuyển đổi RS 232 sang RS 485...Mua Hàng ngay

datbinh-BỘ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN
 Liên hệBỘ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN

Mã SP: Autonics...Mua Hàng ngay

datbinh-BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM
 Liên hệBỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

Mã SP: Autonics...Mua Hàng ngay

datbinh-ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (Analog)
 Liên hệĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (Analog)

Mã SP: Autonics...Mua Hàng ngay

datbinh-ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (Digital)
 Liên hệĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (Digital)

Mã SP: Autonics...Mua Hàng ngay

DANH MỤC SẢN PHẨM
FANPAGE
TIN DatBinhCo., Ltd
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuot-kho-sau-1-nam-dai-dich-50Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-tai-lieu-thong-so-ky-thuat-san-pham-trung-the-raychem-49Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm trung thế Raychem
datbinh-gioi-thieu-ve-nha-cung-cap-qlight-48Sơ lượt về nhà cung cấp sản phẩm đèn báo, còi báo, đèn led Qlight
datbinh-dat-binh-vinh-du-duoc-vinh-danh-nha-lanh-dao-tieu-bieu-asia-asia-business-awards-thuong-hieu-tin-nhiem-asia-asia-branding-lan-5--2022-47Chương trình Vinh danh Nhà Lãnh Đạo Tiêu Biểu Asia - Asia Business Awards, Thương Hiệu Tín Nhiệm Asia - Asia Branding Lần 5 – 2022 tại Dinh Độc Lập ngày 14/08/2022.
datbinh-gia-xang-giam-hon-900-donglit-dau-giam-manh-hon-46Từ 15h hôm nay (11/8), Liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục giảm giá xăng dầu lần thứ 5 liên tiếp.
datbinh-dat-binh-vinh-du-nhan-giai-thuong-top-10-thuong-hieu-noi-tieng-hang-dau-viet-nam-45Giải thưởng là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Công ty TNHH SXTM ĐẠT BÌNH, mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp qua những sản phẩm chất lượng.
datbinh-thong-bao-nghi-le-304-va-15-41Bắt đầu nghỉ từ thứ 7, ngày 30/04/2022 đến hết thứ 2, ngày 02/05/2021. Từ thứ 3, ngày 03/05/2022 Đạt Bình bắt đầu hoạt động lại bình thường.
datbinh-thong-bao-nghi-le-gio-to-mung-103-al-40Bắt đầu nghỉ từ thứ 7, ngày 09/04/2022 đến hết Chủ nhật ngày 10/04/2021. Từ thứ 2, ngày 11/04/2022 Đạt Bình bắt đầu hoạt động lại bình thường.
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuon-xa-39Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-htv-tin-tuc-cty-dat-binh-doanh-nghiep-tphcm-phat-trien-san-pham-ch-luc-38Công ty TNHH SX-TM Đạt Bình là nhà cung cấp và phân phối thiết bị điện dân dụng và công nghiệp.
datbinh-nhung-loi-ich-tu-nguon-nang-long-xanh-37Những thắc mắc về nguồn năng lượng xanh này sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn....
datbinh-hinh-thuc-thanh-toan-36Các yêu cầu giao hàng tại nhà cần có thông tin chính xác về người nhận, địa chỉ, số điện thoại. Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị đơn hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ, khu vực xa trung tâm.. Nhân viên bán hàng sẽ kiểm tra và thoả thuận thêm, thống nhất cách thức giao hàng cụ thể.
Kinh doanh 1: (028) 3762 8081 Kinh doanh 2: (028) 3762 8083 Di động: 0972 61 59 21
Hotline 0972 56 27 21 Mr.Chí