Hotline: 0972 61 59 21 datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
datbinh-dieu-khien-nhiet-do-pid-343
ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (PID)
Mã SP: Autonics - Lượt xem: 758

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (PID)

Nhà SX: AUTONICSDanh mục: BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨMLiên hệ : 0962870001
THÔNG TIN
DÒNG SẢN PHẨM
STTMã SPThông sốGiá
1TB42-14R,C,S
Input: Multi Input
Output: R / SSR / Curent
2,129,000đ
2TC4H-14RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
3TC4H-24RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
4TC4L-14RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
5TC4M-14RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
6TC4M-24RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
7TC4NL-24RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
8TC4S-14RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
978,000đ
9TC4S-24RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,003,000đ
10TC4W-14RSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
11TC4W-24RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
12TCN4H-24RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
13TCN4M-24RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
14TCN4S-24RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,187,000đ
15TK4H-14RNSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
16TK4H-24RNSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
17TK4L-14CCSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
2,276,000đ
18TK4L-14CNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA, 1 cảnh báo
1,983,000đ
19TK4L-14CRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
2,276,000đ
20TK4L-14RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
21TK4L-24RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 1 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
22TK4L-24RRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
23TK4L-A4CCSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 2 cảnh báo
Trans 4-20mA
2,692,000đ
24TK4L-T4CRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR Relay, 1 cảnh báo, RS 485
2,692,000đ
25TK4M-14RNSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
26TK4M-14RRSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 1 cảnh báo
2,276,000đ
27TK4M-24RNSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
28TK4M-24RRSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
29TK4S-14CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo
1,811,000đ
30TK4S-14CNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA + SSR
1 cảnh báo
1,615,000đ
31TK4S-14RCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay 4-20mA + SSR
1,811,000đ
32TK4S-14RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay
1,615,000đ
33TK4S-14RRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
1 cảnh báo
1,811,000đ
34TK4S-14SNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
1 cảnh báo
1,615,000đ
35TK4S-14SRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ SSR, Relay
1 cảnh báo
1,811,000đ
36TK4S-24RNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
2 cảnh báo
1,762,000đ
37TK4S-24SNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
2 cảnh báo
1,762,000đ
38TK4S-B4CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
2 cảnh báo, RS 485
2,399,000đ
39TK4S-B4CRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
Relay, 2 cảnh báo, RS 485
2,399,000đ
40TK4S-B4RRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 cảnh báo RS 485
2,399,000đ
41TK4S-T4CRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA, Relay
1 cảnh báo, RS 485
2,179,000đ
42TK4S-T4SCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo, RS 485
2,179,000đ
43TK4SP-14CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo, 11 chân tròn
1,628,000đ
44TK4W-14CNSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
1,983,000đ
45TK4W-14RNSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
46TK4W-24RRSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
47TZ4H-14R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
48TZ4H-24R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
49TZ4L-14R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,399,000đ
50TZ4L-24R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,521,000đ
51TZ4L-A4R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,619,000đ
52TZ4M-14R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
53TZ4M-24R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,374,000đ
54TZ4M-A4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
55TZ4M-B4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
RS 485
2,619,000đ
56TZ4ST-14R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
1,909,000đ
57TZ4ST-24R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,081,000đ
58TZ4W-14R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
59TZ4W-24R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
60TZ4W-A4R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
61TZN4H-14R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
62TZN4H-24R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
63TZN4L-14R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,399,000đ
64TZN4L-24R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,521,000đ
65TZN4L-A4R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2 cảnh báo
2,619,000đ
66TZN4M-14R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,251,000đ
67TZN4M-24R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,374,000đ
68TZN4M-A4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
69TZN4M-B4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
RS 485, 2 cảnh báo
2,619,000đ
70TZN4S-14R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
1,909,000đ
71TZN4S-14R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
1,909,000đ
72TZN4W-14R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
73TZN4W-24R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
74TZN4W-A4R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2 cảnh báo
2,496,000đ
75TZ4ST-14R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
1,909,000đ
76TZ4ST-24R,C,SSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,081,000đ
77TZN4M-14R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,251,000đ
78TZN4M-24R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,374,000đ
79TZN4M-A4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
80TZN4M-B4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
RS 485, 2 cảnh báo
2,619,000đ
81TZN4H-14R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
82TZN4H-24R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
83TZN4W-14R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
84TZN4W-24R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
85TZN4W-A4R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2 cảnh báo
2,496,000đ
86TZN4L-14R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,399,000đ
87TZN4L-24R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,521,000đ
88TZN4L-A4R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2 cảnh báo
2,619,000đ
89TZ4H-14R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
90TZ4H-24R,C,SSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
91TZ4L-14R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,399,000đ
92TZ4L-24R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,521,000đ
93TZ4L-A4R,C,SSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,619,000đ
94TZ4M-14R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
95TZ4M-24R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,374,000đ
96TZ4M-A4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
97TZ4M-B4R,C,SSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
RS 485
2,619,000đ
98TZ4W-14R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
1 cảnh báo
2,325,000đ
99TZ4W-24R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
2 cảnh báo
2,399,000đ
100TZ4W-A4R,C,SSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay / SSR / 4-20mA
Trans 4-20mA
2,496,000đ
101TB42-14R,C,S
Input: Multi Input
Output: R / SSR / Curent
2,129,000đ
102TC4S-14RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
978,000đ
103TC4S-24RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,003,000đ
104TC4M-14RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
105TC4M-24RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
106TC4H-14RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
107TC4H-24RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
108TC4W-14RSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
109TC4W-24RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,125,000đ
110TC4L-14RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: K / PT100 / J
Output: Relay / SSR
2 cảnh báo, 1 dòng LED
1,076,000đ
111TCN4S-24RSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,187,000đ
112TCN4M-24RSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
113TCN4H-24RSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
114TC4NL-24RSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 ngõ ra cảnh báo
1,333,000đ
115TK4S-14RRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
1 cảnh báo
1,811,000đ
116TK4S-B4RRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay
2 cảnh báo RS 485
2,399,000đ
117TK4S-14RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay
1,615,000đ
118TK4S-14CNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA + SSR
1 cảnh báo
1,615,000đ
119TK4S-14SNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
1 cảnh báo
1,615,000đ
120TK4S-14RCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay 4-20mA + SSR
1,811,000đ
121TK4S-14SRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ SSR, Relay
1 cảnh báo
1,811,000đ
122TK4S-14CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo
1,811,000đ
123TK4S-24SNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
2 cảnh báo
1,762,000đ
124TK4S-24RNSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: SSR
2 cảnh báo
1,762,000đ
125TK4S-B4CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
2 cảnh báo, RS 485
2,399,000đ
126TK4S-B4CRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
Relay, 2 cảnh báo, RS 485
2,399,000đ
127TK4S-T4CRSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA, Relay
1 cảnh báo, RS 485
2,179,000đ
128TK4S-T4SCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo, RS 485
2,179,000đ
129TK4SP-14CCSize: 48 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR
1 cảnh báo, 11 chân tròn
1,628,000đ
130TK4M-14RNSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
131TK4M-14RRSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 1 cảnh báo
2,276,000đ
132TK4M-24RNSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
133TK4M-24RRSize: 72 * 72
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
134TK4H-14RNSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
135TK4H-24RNSize: 48 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
136TK4W-14CNSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
1,983,000đ
137TK4W-14RNSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
138TK4W-24RRSize: 96 * 48
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
139TK4L-14CNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 4-20mA, 1 cảnh báo
1,983,000đ
140TK4L-14RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: Relay, 1 cảnh báo
1,983,000đ
141TK4L-14CCSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
Liên hệ
142TK4L-14CRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 1 cảnh báo
2,276,000đ
143TK4L-A4CCSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR, 2 cảnh báo
Trans 4-20mA
2,692,000đ
144TK4L-24RNSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 1 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,179,000đ
145TK4L-24RRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ Relay, 2 cảnh báo
2,448,000đ
146TK4L-T4CRSize: 96 * 96
Kiểu: On / Off - PID
Input: Multi Input
Output: 2 ngõ 4-20mA + SSR Relay, 1 cảnh báo, RS 485
2,692,000đ
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG THƯƠNG HIỆU

datbinh-Bộ chuyểnt tín hiệu từ RS 232 sang RS 485
 2,034,000₫Bộ chuyểnt tín hiệu từ RS 232 sang RS 485

Mã SP: AutonicsBộ chuyển đổi RS 232 sang RS 485...Mua Hàng ngay

datbinh-BỘ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN
 Liên hệBỘ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN

Mã SP: Autonics...Mua Hàng ngay

datbinh-BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM
 Liên hệBỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

Mã SP: Autonics...Mua Hàng ngay

datbinh-ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (Analog)
 Liên hệĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (Analog)

Mã SP: Autonics...Mua Hàng ngay

datbinh-ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (Digital)
 Liên hệĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (Digital)

Mã SP: Autonics...Mua Hàng ngay

DANH MỤC SẢN PHẨM
FANPAGE
TIN DatBinhCo., Ltd
datbinh-khai-xuan-hong-phat-cung-dat-binh-2-67Hôm nay, 19.02.2024 (mùng 10 - Tháng Giêng), Đạt Bình 2 quay trở lại làm việc bình thường và rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng , Đối tác.
datbinh-bang-gia-moi-thiet-bi-chong-set-saltek-66Bảng giá thiết bị chống sét Saltek - Châu âu được áp dụng từ 01/01/2024
datbinh-catalogue-phu-kien-cap-dien-trung-the-abb-65Catalogue Phụ kiện cáp điện áp 12-145kV - Thương hiệu ABB
datbinh-catalogue-may-nen-khi-sullair-64Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm máy nén khí SullAir
datbinh-catalogue-may-nen-khi-sullivan-palatek-63Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm máy nén khí Sullivan-Palatek
datbinh-nhan-vien-lam-ho-so-thau-du-an-59Cần tuyển nhân viên có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu dự án cung cấp thiết bị điện - tủ điện thang máng cáp. Hạn cuối nộp hồ sơ : 30/10/2023
datbinh-nhan-vien-kinh-doanh-58Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện trung và hạ thế. Hạn nộp hố sơ : 31/10/2023
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-shihlin-2023-57Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/11/2023.
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-ls-62023-56Thay đổi bảng giá này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2023.
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-mitsu-42023-55Công ty TNHH SX TM Đạt Bình, nhà phân phối thiết bị điện Mitsubishi chính hãng tại Việt Nam. Hôm nay, tôi xin được thông báo với quý khách hàng về việc bảng giá thiết bị điện Mitsubishi sẽ có sự thay đổi từ ngày 01/04/2023.
datbinh-tuyen-dung-nhan-su-54Công ty chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tài năng và năng động cho các vị trí sau: Thợ hàn CO2 (1 nam) Thiết kế tủ bảng điện (1 nam) Thợ điện lắp ráp thiết bị (1 nam) Lao động phổ thông (2 nam) Học việc hàn CO2 (1 nam) Kế toán xưởng (1 nam) Kinh doanh thiết bị điện (2 người, làm việc tại Bình Tân) Kinh doanh tủ điện thang máng cáp (2 người)
datbinh-thong-bao-sua-doi-tem-ma-relay-nhiet-shihlin-53Để cải thiện mẫu mã phù hợp với các tiêu chuẩn chứng nhận. Từ tháng 9 năm 2022 Shihlin sẽ sửa đổi tem Mã Relay nhiệt TH-P. Tên tem Mã mới sẽ được thêm chữ ”S” và chuyển từ chữ màu trắng nền đen sang chữ màu đen nền trắng . Công ty Chúng tôi cam kết sự sửa đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các thông số kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm.
Kinh doanh 1: 0938 68 2721 Kinh doanh 2: 0906 61 5921 Di động: 0972 61 5921
Hotline 0962 87 0001 Mr.Chí