Hotline: 0972 61 59 21 datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
Nhà Sản Xuất Đài Loan
Kinh doanh 1: 0938 68 2721 Kinh doanh 2: 0906 61 5921 Di động: 0972 61 5921
Hotline 0962 87 0001 Mr.Chí