Hotline: 0972 61 59 21 datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
datbinh-cb-chong-giat-6
CB Chống giật
Mã SP: CBCG-SL - Lượt xem: 2167

CB Chống giật

Nhà SX: Đài LoanDanh mục: Thiết bị ShihlinLiên hệ : 0962870001
THÔNG TIN
500,630A 50KA
DÒNG SẢN PHẨM
STTMã SPThông sốGiá
1BHL1PN10ABHL 1P+N 10A 6KALiên hệ
2BHL1PN16ABHL 1P+N 16A 6KALiên hệ
3BHL1PN20ABHL 1P+N 20A 6KALiên hệ
4BHL1PN25ABHL 1P+N 25A 6KALiên hệ
5BHL1PN32ABHL 1P+N 32A 6KALiên hệ
6BHL1PN6ABHL 1P+N 6A 6KALiên hệ
7BHL2P10ABHL 2P 10A 6KA712,000đ
8BHL2P16ABHL 2P 16A 6KA712,000đ
9BHL2P20ABHL 2P 20A 6KA712,000đ
10BHL2P25ABHL 2P 25A 6KA743,000đ
11BHL2P32ABHL 2P 32A 6KA743,000đ
12BHL2P40ABHL 2P 40A 6KA758,000đ
13BHL2P50ABHL 2P 50A 6KA758,000đ
14BHL2P63ABHL 2P 63A 6KA758,000đ
15BHL2P6ABHL 2P 6A 6KA712,000đ
16BHL3P10ABHL 3P 10A 6KA889,000đ
17BHL3P16ABHL 3P 16A 6KA889,000đ
18BHL3P20ABHL 3P 20A 6KA889,000đ
19BHL3P25ABHL 3P 25A 6KA889,000đ
20BHL3P32ABHL 3P 32A 6KA889,000đ
21BHL3P40A BHL 3P 40A 6KA1,067,000đ
22BHL3P50ABHL 3P 50A 6KA1,067,000đ
23BHL3P6ABHL 3P 6A 6KA889,000đ
24BHL4P10ABHL 4P 10A 6KA993,000đ
25BHL4P16ABHL 4P 16A 6KA993,000đ
26BHL4P20ABHL 4P 20A 6KA993,000đ
27BHL4P25ABHL 4P 25A 6KA993,000đ
28BHL4P32ABHL 4P 32A 6KA993,000đ
29BHL4P40ABHL 4P 40A 6KA1,213,000đ
30BHL4P50ABHL 4P 50A 6KA1,213,000đ
31BHL4P6ABHL 4P 6A 6KA993,000đ
32BHLA1PN10ABHL-A 1P+N 10A 6KA394,000đ
33BHLA1PN16ABHL-A 1P+N 16A 6KA394,000đ
34BHLA1PN20ABHL-A 1P+N 20A 6KA394,000đ
35BHLA1PN25ABHL-A 1P+N 25A 6KA419,000đ
36BHLA1PN32ABHL-A 1P+N 32A 6KA419,000đ
37BHLA1PN40ABHL-A 1P+N 40A 6KA725,000đ
38BHLA1PN50ABHL-A 1P+N 50A 6KA725,000đ
39BHLA1PN63ABHL-A 1P+N 63A 6KA725,000đ
40BHLA1PN6ABHL-A 1P+N 6A 6KA394,000đ
41BL100HN4P10ABL-100HN 4P 10A 30kA3,993,000đ
42BL100HN4P15ABL 100-HN 4P 15A 30kA4,113,000đ
43BL100HN4P20ABL 100-HN 4P 20A 30kA4,113,000đ
44BL100HN4P30ABL 100-HN 4P 30A 30kA4,113,000đ
45BL100SN3P100ABL 100-SN 3P 100A 15KA2,219,000đ
46BL100SN3P15ABL 100-SN 3P 15A 15KA2,094,000đ
47BL100SN3P20ABL 100-SN 3P 20A 15KA2,094,000đ
48BL100SN3P30ABL 100-SN 3P 30A 15KA2,094,000đ
49BL100SN3P40ABL 100-SN 3P 40A 15KA2,094,000đ
50BL100SN3P50ABL 100-SN 3P 50A 15KA2,094,000đ
51BL100SN3P60ABL 100-SN 3P 60A 15KA2,219,000đ
52BL100SN3P75ABL 100-SN 3P 75A 15KA2,219,000đ
53BL100SN4P10ABL-100SN 4P 10A 15KA3,509,000đ
54BL100SN4P15ABL 100-SN 4P 15A 15KA3,614,000đ
55BL100SN4P20ABL 100-SN 4P 20A 15KA3,614,000đ
56BL100SN4P30ABL 100-SN 4P 30A 15KA3,614,000đ
57BL160SN3P125ABL 160-SN 3P 125A 30KA4,337,000đ
58BL160SN3P140ABL 160-SN 3P 140A 30KA4,337,000đ
59BL160SN3P160ABL 160-SN 3P 160A 30KA4,337,000đ
60BL160SN4P125ABL 160-SN 4P 125A 30KA6,942,000đ
61BL160SN4P140ABL 160-SN 4P 140A 30KA6,942,000đ
62BL160SN4P160ABL 160-SN 4P 160A 30KA6,942,000đ
63BL250SN3P175ABL 250-SN 3P 175A 30KA4,362,000đ
64BL250SN3P200ABL 250-SN 3P 200A 30KA4,362,000đ
65BL250SN3P225ABL 250-SN 3P 225A 30KA4,362,000đ
66BL250SN3P250ABL 250-SN 3P 250A 30KA4,362,000đ
67BL250SN4P175ABL 250-SN 4P 175A 30KA7,104,000đ
68BL250SN4P200ABL 250-SN 4P 200A 30KA7,104,000đ
69BL250SN4P225ABL 250-SN 4P 225A 30KA7,104,000đ
70BL250SN4P250ABL 250-SN 4P 250A 30KA7,104,000đ
71BL400SN3P250ABL 400-SN 3P 250A 35KA9,223,000đ
72BL400SN3P300ABL 400-SN 3P 300A 35KA9,223,000đ
73BL400SN3P350ABL 400-SN 3P 350A 35KA9,223,000đ
74BL400SN3P400ABL 400-SN 3P 400A 35KA9,223,000đ
75BL400SN4P250ABL 400-SN 4P 250A 35KA14,457,000đ
76BL400SN4P300ABL 400-SN 4P 300A 35KA14,457,000đ
77BL400SN4P350ABL 400-SN 4P 350A 35KA14,457,000đ
78BL400SN4P400ABL 400-SN 4P 400A 35KA14,457,000đ
79BL630HN3P500ABL 630-HN 3P 500A 50KA 14,956,000đ
80BL630HN3P600ABL 630-HN 3P 600A 50KA Liên hệ
81BL630HN3P630ABL 630-HN 3P 630A 50KA 14,956,000đ
82BL630HN4P500ABL 630-HN 4P 500A 50KA20,938,000đ
83BL630HN4P630ABL 630-HN 4P 630A 50KA20,938,000đ
84BLK30F3P15ABL-K30F 3P 15A 1.5KA765,000đ
85BLK30F3P20ABL-K30F 3P 20A 1.5KA765,000đ
86BLK30F3P30ABL-K30F 3P 30A 1.5KA765,000đ
87BLKF2P15ABL-KF 2P 15A 1.5KA486,000đ
88BLKF2P20ABL-KF 2P 20A 1.5KA486,000đ
89BLKF2P30ABL-KF 2P 30A 1.5KA486,000đ
90NVB50L2P15ANVB-50L 2P 15A 5KA744,000đ
91NVB50L2P20ANVB-50L 2P 20A 5KA744,000đ
92NVB50L2P30ANVB-50L 2P 30A 5KA744,000đ
93NVB50L2P40ANVB-50L 2P 40A 5KA744,000đ
94NVB50UL1P15ANVB-50UL 1P 15A 5KA610,000đ
95NVB50UL1P20ANVB-50UL 1P 20A 5KA610,000đ
96NVB50UL1P30ANVB-50UL 1P 30A 5KA610,000đ
97NVB50UL1P40ANVB-50UL 1P 40A 5KA610,000đ
98NVB50UL2P15ANVB-50UL 2P 15A 10KA1,015,000đ
99NVB50UL2P20ANVB-50UL 2P 20A 10KA1,015,000đ
100NVB50UL2P30ANVB-50UL 2P 30A 10KA1,015,000đ
101NVB50UL2P40ANVB-50UL 2P 40A 10KA1,015,000đ
102NVBF2P15ANV-BF 2P 15A 1.5KA386,000đ
103NVBF2P20ANV-BF 2P 20A 1.5KA386,000đ
104NVBF2P30ANV-BF 2P 30A 1.5KA386,000đ
105BHL3P63ABHL 3P 63A 6KA1,067,000đ
106BHL4P63ABHL 4P 63A 6KA1,213,000đ
107NVB50L2P50ANVB-50L 2P 50A 5KA744,000đ
108NVB50UL1P50ANVB-50UL 1P 50A 5KA610,000đ
109NVB50UL2P50ANVB-50UL 2P 50A 10KA1,015,000đ
110BL100HN4P40ABL 100-HN 4P 40A 30kA4,113,000đ
111BL100HN4P50ABL 100-HN 4P 50A 30kA4,113,000đ
112BL100HN4P60ABL 100-HN 4P 60A 30kA4,113,000đ
113BL100HN4P75ABL 100-HN 4P 75A 30kA4,113,000đ
114BL100HN4P100ABL 100-HN 4P 100A 30kA4,113,000đ
115BL100SN4P40ABL 100-SN 4P 40A 15KA3,614,000đ
116BL100SN4P50ABL 100-SN 4P 50A 15KA3,614,000đ
117BL100SN4P60ABL 100-SN 4P 60A 15KA3,614,000đ
118BL100SN4P75ABL 100-SN 4P 75A 15KA3,614,000đ
119BL100SN4P100ABL 100-SN 4P 100A 15KA3,614,000đ
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG THƯƠNG HIỆU

datbinh-RCBO (RPL)
 Liên hệRCBO (RPL)

Mã SP: RCBO-RPLTính năng Bảo vệ quá tải, tức thời và chống rò điện Tuân thủ...Mua Hàng ngay

datbinh-RCCB (RPV)
 Liên hệRCCB (RPV)

Mã SP: RCCB-RPVTính năngBảo vệ chống rò điện Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61008-1 Màn...Mua Hàng ngay

datbinh-MCB (CB Tép RPC)
SP bán chạy Liên hệMCB (CB Tép RPC)

Mã SP: CB-RPCXem catelogueTính năng Bảo vệ quá tải và tức thời Tuân thủ IEC 60898-1...Mua Hàng ngay

datbinh-ATS Loại MCCB
SP mới Liên hệATS Loại MCCB

Mã SP: ATS-SL1400, 1600A 100KA, nhiều lựa chọn cho khách hàng...Mua Hàng ngay

datbinh-MCB (CB Tép BHA)
 Liên hệMCB (CB Tép BHA)

Mã SP: MCT-SL6.10.16.20.25.32.40A 6kA MCB (CB TÉP) Tiêu chuẩn IEC60898 Màu trắng (6kA)...Mua Hàng ngay

datbinh-Manual Motor Starter
 Liên hệManual Motor Starter

Mã SP: MMS-SL0.16~0.25 Manual Motor Starter = MCB + Overload (3P)...Mua Hàng ngay

DANH MỤC SẢN PHẨM
FANPAGE
TIN DatBinhCo., Ltd
datbinh-khai-xuan-hong-phat-cung-dat-binh-2-67Hôm nay, 19.02.2024 (mùng 10 - Tháng Giêng), Đạt Bình 2 quay trở lại làm việc bình thường và rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng , Đối tác.
datbinh-bang-gia-moi-thiet-bi-chong-set-saltek-66Bảng giá thiết bị chống sét Saltek - Châu âu được áp dụng từ 01/01/2024
datbinh-catalogue-phu-kien-cap-dien-trung-the-abb-65Catalogue Phụ kiện cáp điện áp 12-145kV - Thương hiệu ABB
datbinh-catalogue-may-nen-khi-sullair-64Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm máy nén khí SullAir
datbinh-catalogue-may-nen-khi-sullivan-palatek-63Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm máy nén khí Sullivan-Palatek
datbinh-nhan-vien-lam-ho-so-thau-du-an-59Cần tuyển nhân viên có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu dự án cung cấp thiết bị điện - tủ điện thang máng cáp. Hạn cuối nộp hồ sơ : 30/10/2023
datbinh-nhan-vien-kinh-doanh-58Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện trung và hạ thế. Hạn nộp hố sơ : 31/10/2023
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-shihlin-2023-57Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/11/2023.
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-ls-62023-56Thay đổi bảng giá này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2023.
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-mitsu-42023-55Công ty TNHH SX TM Đạt Bình, nhà phân phối thiết bị điện Mitsubishi chính hãng tại Việt Nam. Hôm nay, tôi xin được thông báo với quý khách hàng về việc bảng giá thiết bị điện Mitsubishi sẽ có sự thay đổi từ ngày 01/04/2023.
datbinh-tuyen-dung-nhan-su-54Công ty chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tài năng và năng động cho các vị trí sau: Thợ hàn CO2 (1 nam) Thiết kế tủ bảng điện (1 nam) Thợ điện lắp ráp thiết bị (1 nam) Lao động phổ thông (2 nam) Học việc hàn CO2 (1 nam) Kế toán xưởng (1 nam) Kinh doanh thiết bị điện (2 người, làm việc tại Bình Tân) Kinh doanh tủ điện thang máng cáp (2 người)
datbinh-thong-bao-sua-doi-tem-ma-relay-nhiet-shihlin-53Để cải thiện mẫu mã phù hợp với các tiêu chuẩn chứng nhận. Từ tháng 9 năm 2022 Shihlin sẽ sửa đổi tem Mã Relay nhiệt TH-P. Tên tem Mã mới sẽ được thêm chữ ”S” và chuyển từ chữ màu trắng nền đen sang chữ màu đen nền trắng . Công ty Chúng tôi cam kết sự sửa đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các thông số kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm.
Kinh doanh 1: 0938 68 2721 Kinh doanh 2: 0906 61 5921 Di động: 0972 61 5921
Hotline 0962 87 0001 Mr.Chí