Hotline: 0972 61 59 21 datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
datbinh-cb-chong-giat-6
CB Chống giật
Mã SP: CBCG-SL - Lượt xem: 1350

CB Chống giật

Nhà SX: Đài LoanDanh mục: Thiết bị ShihlinLiên hệ : 0972 61 5921
DÒNG SẢN PHẨM
STTMã SPThông sốGiá
1BHL1PN10ABHL 1P+N 10A 6KA375,000đ
2BHL1PN16ABHL 1P+N 16A 6KA375,000đ
3BHL1PN20ABHL 1P+N 20A 6KA375,000đ
4BHL1PN25ABHL 1P+N 25A 6KA375,000đ
5BHL1PN32ABHL 1P+N 32A 6KA375,000đ
6BHL1PN6ABHL 1P+N 6A 6KA375,000đ
7BHL2P10ABHL 2P 10A 6KA678,000đ
8BHL2P16ABHL 2P 16A 6KA678,000đ
9BHL2P20ABHL 2P 20A 6KA678,000đ
10BHL2P25ABHL 2P 25A 6KA708,000đ
11BHL2P32ABHL 2P 32A 6KA708,000đ
12BHL2P40ABHL 2P 40A 6KA722,000đ
13BHL2P50ABHL 2P 50A 6KA722,000đ
14BHL2P63ABHL 2P 63A 6KA722,000đ
15BHL2P6ABHL 2P 6A 6KA678,000đ
16BHL3P10ABHL 3P 10A 6KA847,000đ
17BHL3P16ABHL 3P 16A 6KA 847,000đ
18BHL3P20ABHL 3P 20A 6KA847,000đ
19BHL3P25ABHL 3P 25A 6KA847,000đ
20BHL3P32ABHL 3P 32A 6KA847,000đ
21BHL3P40ABHL 3P 40A 6KA1,016,000đ
22BHL3P50ABHL 3P 50A 6KA1,016,000đ
23BHL3P63ABHL 3P 63A 6KA1,016,000đ
24BHL3P6ABHL 3P 6A 6KA847,000đ
25BHL4P10ABHL 4P 10A 6KA946,000đ
26BHL4P16ABHL 4P 16A 6KA946,000đ
27BHL4P20ABHL 4P 20A 6KA946,000đ
28BHL4P25ABHL 4P 25A 6KA946,000đ
29BHL4P32ABHL 4P 32A 6KA946,000đ
30BHL4P40ABHL 4P 40A 6KA1,155,000đ
31BHL4P50ABHL 4P 50A 6KA1,155,000đ
32BHL4P63ABHL 4P 63A 6KA1,155,000đ
33BHL4P6ABHL 4P 6A 6KA946,000đ
34BHLA1PN10ABHL-A 1P+N 10A 6KA375,000đ
35BHLA1PN16ABHL-A 1P+N 16A 6KA375,000đ
36BHLA1PN20ABHL-A 1P+N 20A 6KA375,000đ
37BHLA1PN25ABHL-A 1P+N 25A 6KA399,000đ
38BHLA1PN32ABHL-A 1P+N 32A 6KA399,000đ
39BHLA1PN40ABHL-A 1P+N 40A 6KA690,000đ
40BHLA1PN50ABHL-A 1P+N 50A 6KA690,000đ
41BHLA1PN63ABHL-A 1P+N 63A 6KA690,000đ
42BHLA1PN6ABHL-A 1P+N 6A 6KA375,000đ
43BL100HN4P100ABL-100HN 4P 100A 30kA3,993,000đ
44BL100HN4P10ABL-100HN 4P 10A 30kA3,993,000đ
45BL100HN4P15ABL-100HN 4P 15A 30kA3,993,000đ
46BL100HN4P20ABL-100HN 4P 20A 30kA3,993,000đ
47BL100HN4P30ABL-100HN 4P 30A 30kA3đ
48BL100HN4P40ABL-100HN 4P 40A 30kA3,993,000đ
49BL100HN4P50ABL-100HN 4P 50A 30kA3,993,000đ
50BL100HN4P60ABL-100HN 4P 60A 30kA3,993,000đ
51BL100HN4P75ABL-100HN 4P 75A 30kA3,993,000đ
52BL100SN3P100ABL-100SN 3P 100A 15KA2,154,000đ
53BL100SN3P15ABL-100SN 3P 15A 15KA2,033,000đ
54BL100SN3P20ABL-100SN 3P 20A 15KA2,033,000đ
55BL100SN3P30ABL-100SN 3P 30A 15KA2,033,000đ
56BL100SN3P40ABL-100SN 3P 40A 15KA2,033,000đ
57BL100SN3P50ABL-100SN 3P 50A 15KA2,033,000đ
58BL100SN3P60ABL-100SN 3P 60A 15KA2,154,000đ
59BL100SN3P75ABL-100SN 3P 75A 15KA2,154,000đ
60BL100SN4P100ABL-100SN 4P 100A 15KA3,509,000đ
61BL100SN4P10ABL-100SN 4P 10A 15KA3,509,000đ
62BL100SN4P15ABL-100SN 4P 15A 15KA3,509,000đ
63BL100SN4P20ABL-100SN 4P 20A 15KA3,509,000đ
64BL100SN4P30ABL-100SN 4P 30A 15KA3,509,000đ
65BL100SN4P40ABL-100SN 4P 40A 15KA3,509,000đ
66BL100SN4P50ABL-100SN 4P 50A 15KA3,509,000đ
67BL100SN4P60ABL-100SN 4P 60A 15KA3,509,000đ
68BL100SN4P75ABL-100SN 4P 75A 15KA3,509,000đ
69BL160SN3P125ABL-160SN 3P 125A 30KA4,211,000đ
70BL160SN3P140ABL-160SN 3P 140A 30KA4,211,000đ
71BL160SN3P160ABL-160SN 3P 160A 30KA4,211,000đ
72BL160SN4P125ABL-160SN 4P 125A 30KA6,740,000đ
73BL160SN4P140ABL-160SN 4P 140A 30KA6,740,000đ
74BL160SN4P160ABL-160SN 4P 160A 30KA6,740,000đ
75BL250SN3P175ABL-250SN 3P 175A 30KA4,235,000đ
76BL250SN3P200ABL-250SN 3P 200A 30KA4,235,000đ
77BL250SN3P225ABL-250SN 3P 225A 30KA4,235,000đ
78BL250SN3P250ABL-250SN 3P 250A 30KA4,235,000đ
79BL250SN4P175ABL-250SN 4P 175A 30KA6,897,000đ
80BL250SN4P200ABL-250SN 4P 200A 30KA6,897,000đ
81BL250SN4P225ABL-250SN 4P 225A 30KA6,897,000đ
82BL250SN4P250ABL-250SN 4P 250A 30KA6,897,000đ
83BL400SN3P250ABL-400SN 3P 250A 35KA8,954,000đ
84BL400SN3P300ABL-400SN 3P 300A 35KA8,954,000đ
85BL400SN3P350ABL-400SN 3P 350A 35KA8,954,000đ
86BL400SN3P400ABL-400SN 3P 400A 35KA8,954,000đ
87BL400SN4P250ABL-400SN 4P 250A 35KA14,036,000đ
88BL400SN4P300ABL-400SN 4P 300A 35KA14,036,000đ
89BL400SN4P350ABL-400SN 4P 350A 35KA14,036,000đ
90BL400SN4P400ABL-400SN 4P 400A 35KA14,036,000đ
91BL630HN3P500ABL-630HN 3P 500A 50KA 14,520,000đ
92BL630HN3P600ABL-630HN 3P 600A 50KA 14,520,000đ
93BL630HN3P630ABL-630HN 3P 630A 50KA 14,520,000đ
94BL630HN4P500ABL-630HN 4P 500A 50KA20,328,000đ
95BL630HN4P630ABL-630HN 4P 630A 50KA20,328,000đ
96BLK30F3P15ABL-K30F 3P 15A 1.5KA765,000đ
97BLK30F3P20ABL-K30F 3P 20A 1.5KA765,000đ
98BLK30F3P30ABL-K30F 3P 30A 1.5KA765,000đ
99BLKF2P15ABL-KF 2P 15A 1.5KA486,000đ
100BLKF2P20ABL-KF 2P 20A 1.5KA486,000đ
101BLKF2P30ABL-KF 2P 30A 1.5KA486,000đ
102NVB50L2P15ANVB-50L 2P 15A 5KA744,000đ
103NVB50L2P20ANVB-50L 2P 20A 5KA744,000đ
104NVB50L2P30ANVB-50L 2P 30A 5KA744,000đ
105NVB50L2P40ANVB-50L 2P 40A 5KA744,000đ
106NVB50L2P50ANVB-50L 2P 50A 5KA744,000đ
107NVB50UL1P15ANVB-50UL 1P 15A 5KA610,000đ
108NVB50UL1P20ANVB-50UL 1P 20A 5KA610,000đ
109NVB50UL1P30ANVB-50UL 1P 30A 5KA610,000đ
110NVB50UL1P40ANVB-50UL 1P 40A 5KA610,000đ
111NVB50UL1P50ANVB-50UL 1P 50A 5KA610,000đ
112NVB50UL2P15ANVB-50UL 2P 15A 10KA1,015,000đ
113NVB50UL2P20ANVB-50UL 2P 20A 10KA1,015,000đ
114NVB50UL2P30ANVB-50UL 2P 30A 10KA1,015,000đ
115NVB50UL2P40ANVB-50UL 2P 40A 10KA1,015,000đ
116NVB50UL2P50ANVB-50UL 2P 50A 10KA1,015,000đ
117NVBF2P15ANV-BF 2P 15A 1.5KA386,000đ
118NVBF2P20ANV-BF 2P 20A 1.5KA386,000đ
119NVBF2P30ANV-BF 2P 30A 1.5KA386,000đ
THÔNG TIN
500,630A 50KA
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG THƯƠNG HIỆU

datbinh-ATS Loại MCCB
SP mới Liên hệATS Loại MCCB

Mã SP: ATS-SL1400, 1600A 100KA, nhiều lựa chọn cho khách hàng...Mua Hàng ngay

datbinh-MCB (CB TÉP)
 Liên hệMCB (CB TÉP)

Mã SP: MCT-SL6.10.16.20.25.32.40A 6kAMCB (CB TÉP) Tiêu chuẩn IEC60898 Màu trắng (6kA)...Mua Hàng ngay

datbinh-Manual Motor Starter
 Liên hệManual Motor Starter

Mã SP: MMS-SL0.16~0.25 Manual Motor Starter = MCB + Overload (3P)...Mua Hàng ngay

datbinh-Khởi động từ hộp Shihlin
SP bán chạy Liên hệKhởi động từ hộp Shihlin

Mã SP: KDTH-SLTham khảo thông tin và đơn giá các dòng sản phẩm bên dưới....Mua Hàng ngay

datbinh-Rơ le nhiệt
SP bán chạy Liên hệRơ le nhiệt

Mã SP: RLN-SL...Mua Hàng ngay

datbinh-Khởi động từ - Contactor
SP bán chạy Liên hệKhởi động từ - Contactor

Mã SP: KDT-C-SLđiện áp 220/380V, tiếp điểm 2a2b, kết hợp Rơ le nhiệt TH-P600CT...Mua Hàng ngay

DANH MỤC SẢN PHẨM
FANPAGE
TIN DatBinhCo., Ltd
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuot-kho-sau-1-nam-dai-dich-50Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-tai-lieu-thong-so-ky-thuat-san-pham-trung-the-raychem-49Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm trung thế Raychem
datbinh-gioi-thieu-ve-nha-cung-cap-qlight-48Sơ lượt về nhà cung cấp sản phẩm đèn báo, còi báo, đèn led Qlight
datbinh-dat-binh-vinh-du-duoc-vinh-danh-nha-lanh-dao-tieu-bieu-asia-asia-business-awards-thuong-hieu-tin-nhiem-asia-asia-branding-lan-5--2022-47Chương trình Vinh danh Nhà Lãnh Đạo Tiêu Biểu Asia - Asia Business Awards, Thương Hiệu Tín Nhiệm Asia - Asia Branding Lần 5 – 2022 tại Dinh Độc Lập ngày 14/08/2022.
datbinh-gia-xang-giam-hon-900-donglit-dau-giam-manh-hon-46Từ 15h hôm nay (11/8), Liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục giảm giá xăng dầu lần thứ 5 liên tiếp.
datbinh-dat-binh-vinh-du-nhan-giai-thuong-top-10-thuong-hieu-noi-tieng-hang-dau-viet-nam-45Giải thưởng là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Công ty TNHH SXTM ĐẠT BÌNH, mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp qua những sản phẩm chất lượng.
datbinh-thong-bao-nghi-le-304-va-15-41Bắt đầu nghỉ từ thứ 7, ngày 30/04/2022 đến hết thứ 2, ngày 02/05/2021. Từ thứ 3, ngày 03/05/2022 Đạt Bình bắt đầu hoạt động lại bình thường.
datbinh-thong-bao-nghi-le-gio-to-mung-103-al-40Bắt đầu nghỉ từ thứ 7, ngày 09/04/2022 đến hết Chủ nhật ngày 10/04/2021. Từ thứ 2, ngày 11/04/2022 Đạt Bình bắt đầu hoạt động lại bình thường.
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuon-xa-39Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-htv-tin-tuc-cty-dat-binh-doanh-nghiep-tphcm-phat-trien-san-pham-ch-luc-38Công ty TNHH SX-TM Đạt Bình là nhà cung cấp và phân phối thiết bị điện dân dụng và công nghiệp.
datbinh-nhung-loi-ich-tu-nguon-nang-long-xanh-37Những thắc mắc về nguồn năng lượng xanh này sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn....
datbinh-hinh-thuc-thanh-toan-36Các yêu cầu giao hàng tại nhà cần có thông tin chính xác về người nhận, địa chỉ, số điện thoại. Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị đơn hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ, khu vực xa trung tâm.. Nhân viên bán hàng sẽ kiểm tra và thoả thuận thêm, thống nhất cách thức giao hàng cụ thể.
Kinh doanh 1: (028) 3762 8081 Kinh doanh 2: (028) 3762 8083 Di động: 0972 61 59 21
Hotline 0972 56 27 21 Mr.Chí