Hotline: 0972 61 59 21 datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
datbinh-mccb-3p-2
MCCB 3P
Mã SP: MCCB-3P-SL - Lượt xem: 1329

MCCB 3P

Nhà SX: Đài LoanDanh mục: Thiết bị ShihlinLiên hệ : 0972 61 5921
DÒNG SẢN PHẨM
STTMã SPThông sốGiá
1BM1000HS3P1000ABM 1000-HS 3P 1000A 100kA29,095,000đ
2BM100H3P100A BM 100H 3P 100A 50KA3,388,000đ
3BM100H3P125A BM 100H 3P 125A 50KA3,388,000đ
4BM100H3P15ABM 100-H 3P 15A 50kA3,388,000đ
5BM100H3P16ABM 100-H 3P 16A 50kA3,388,000đ
6BM100H3P20ABM 100-H 3P 20A 50kA3,388,000đ
7BM100H3P25ABM 100-H 3P 25A 50kA3,388,000đ
8BM100H3P30ABM 100-H 3P 30A 50kA3,388,000đ
9BM100H3P50ABM 100-H 3P 50A 50kA3,388,000đ
10BM100H3P60ABM 100-H 3P 60A 50kA3,388,000đ
11BM100H3P63ABM 100-H 3P 63A 50kA3,388,000đ
12BM100H3P70ABM 100-H 3P 70A 50kA3,388,000đ
13BM100H3P75ABM 100-H 3P 75A 50kA3,388,000đ
14BM100H3P80A BM 100H 3P 80A 50KA3,388,000đ
15BM100HBN3P100ABM 100HBN 3P 100A 36KA2,310,000đ
16BM100HBN3P40ABM 100HBN 3P 40A 36KA2,310,000đ
17BM100HBN3P50ABM 100HBN 3P 50A 36KA2,310,000đ
18BM100HBN3P60ABM 100HBN 3P 60A 36KA2,310,000đ
19BM100HBN3P63ABM 100HBN 3P 63A 36KA2,310,000đ
20BM100HBN3P70ABM 100HBN 3P 70A 36KA2,310,000đ
21BM100HBN3P75ABM 100HBN 3P 75A 36KA2,310,000đ
22BM100HBN3P80ABM 100HBN 3P 80A 36KA2,310,000đ
23BM100HN3P100ABM 100-HN 3P 100A 30kA1,634,000đ
24BM100HN3P15ABM 100-HN 3P 15A 30kA1,634,000đ
25BM100HN3P16ABM 100-HN 3P 16A 30kA1,634,000đ
26BM100HN3P20ABM 100-HN 3P 20A 30kA1,634,000đ
27BM100HN3P25ABM 100-HN 3P 25A 30kA1,634,000đ
28BM100HN3P30ABM 100-HN 3P 30A 30kA1,634,000đ
29BM100HN3P32ABM 100-HN 3P 32A 30kA1,634,000đ
30BM100HN3P40ABM 100-HN 3P 40A 30kA1,634,000đ
31BM100HN3P50ABM 100-HN 3P 50A 30kA1,634,000đ
32BM100HN3P60ABM 100-HN 3P 60A 30kA1,634,000đ
33BM100HN3P63ABM 100-HN 3P 63A 30kA1,634,000đ
34BM100HN3P75ABM 100-HN 3P 75A 30kA1,634,000đ
35BM100HN3P80ABM 100-HN 3P 80A 30kA1,634,000đ
36BM100MN3P100ABM 100MN 3P 100A 10KA1,079,000đ
37BM100MN3P15ABM 100-MN 3P 15A 10KA855,000đ
38BM100MN3P20ABM 100MN 3P 20A 10KA855,000đ
39BM100MN3P30ABM 100MN 3P 30A 10KA855,000đ
40BM100MN3P40ABM 100MN 3P 40A 10KA855,000đ
41BM100MN3P50ABM 100MN 3P 50A 10KA855,000đ
42BM100MN3P60ABM 100-MN 3P 60A 10KA1,079,000đ
43BM100MN3P75ABM 100MN 3P 75A 10KA1,079,000đ
44BM100SN3P100ABM 100-SN 3P 100A 15kA1,106,000đ
45BM100SN3P15ABM 100-SN 3P 15A 15KA878,000đ
46BM100SN3P20ABM 100-SN 3P 20A 15KA878,000đ
47BM100SN3P30ABM 100-SN 3P 30A 15kA878,000đ
48BM100SN3P40ABM 100-SN 3P 40A 15kA878,000đ
49BM100SN3P50ABM 100-SN 3P 50A 15kA878,000đ
50BM100SN3P60ABM 100-SN 3P 60A 15kA1,106,000đ
51BM100SN3P75ABM 100-SN 3P 75A 15kA1,106,000đ
52BM1200HS3P1200ABM 1200-HS 3P 1200A 100kA33,154,000đ
53BM125SN3P100ABM 125SN 3P 100A 22KA1,301,000đ
54BM125SN3P125ABM 125SN 3P 125A 22KA1,301,000đ
55BM125SN3P15ABM 125SN 3P 15A 22KA1,301,000đ
56BM125SN3P20ABM 125SN 3P 20A 22KA1,301,000đ
57BM125SN3P30ABM 125SN 3P 30A 22KA1,301,000đ
58BM125SN3P40ABM 125SN 3P 40A 22KA1,301,000đ
59BM125SN3P50ABM 125SN 3P 50A 22KA1,301,000đ
60BM125SN3P60ABM 125SN 3P 60A 22KA1,301,000đ
61BM1600HS3P1400ABM 1600-HS 3P 1400A 100kA44,770,000đ
62BM1600HS3P1600ABM 1600-HS 3P 1600A 100kA44,770,000đ
63BM250CN3P125ABM 250CN 3P 125A 22KA2,160,000đ
64BM250CN3P150ABM 250CN 3P 150A 22KA2,160,000đ
65BM250CN3P175ABM 250CN 3P 175A 22KA2,160,000đ
66BM250CN3P200ABM 250CN 3P 200A 22KA2,160,000đ
67BM250CN3P225ABM 250CN 3P 225A 22KA2,160,000đ
68BM250CN3P250ABM 250CN 3P 250A 22KA2,160,000đ
69BM250HB3P125ABM 250-HB 3P 125A 50KA4,901,000đ
70BM250HB3P150ABM 250HB 3P 150A 50KA4,901,000đ
71BM250HB3P175ABM 250-HB 3P 175A 50KA4,901,000đ
72BM250HB3P200ABM 250-HB 3P 200A 50KA4,901,000đ
73BM250HB3P225ABM 250-HB 3P 225A 50KA4,901,000đ
74BM250HB3P250ABM 250-HB 3P 250A 50KA4,901,000đ
75BM250HN3P125ABM 250-HN 3P 125A 36KA2,674,000đ
76BM250HN3P150ABM 250-HN 3P 150A 36KA2,674,000đ
77BM250HN3P175ABM 250-HN 3P 175A 36KA2,674,000đ
78BM250HN3P200ABM 250-HN 3P 200A 36KA2,674,000đ
79BM250HN3P225ABM 250-HN 3P 225A 36KA2,674,000đ
80BM250HN3P250ABM 250-HN 3P 250A 36KA2,674,000đ
81BM250SN3P125ABM 250SN 3P 125A 30KA2,300,000đ
82BM250SN3P150ABM 250SN 3P 150A 30KA2,300,000đ
83BM250SN3P175ABM 250 SN 3P 175A 30KA2,300,000đ
84BM250SN3P200ABM 250SN 3P 200A 30KA2,300,000đ
85BM250SN3P225ABM 250SN 3P 225A 30KA2,300,000đ
86BM30CN3P10ABM 30CN 3P 10A 1.5KA667,000đ
87BM30CN3P15ABM 30CN 3P 15A 1.5KA667,000đ
88BM30CN3P20ABM 30CN 3P 20A 1.5KA667,000đ
89BM30CN3P30ABM 30CN 3P 30A 1.5KA667,000đ
90BM30CN3P5ABM 30CN 3P 5A 1.5KA667,000đ
91BM400CN3P250ABM 400-CN 3P 250A 25kA5,248,000đ
92BM400CN3P300ABM 400-CN 3P 300A 25kA5,248,000đ
93BM400CN3P350ABM 400-CN 3P 350A 25kA5,248,000đ
94BM400CN3P400ABM 400-CN 3P 400A 25kA5,248,000đ
95BM400HN3P250ABM 400-HN 3P 250A 50kA5,990,000đ
96BM400HN3P300ABM 400-HN 3P 300A 50kA5,990,000đ
97BM400HN3P350ABM 400-HN 3P 350A 50kA5,990,000đ
98BM400HN3P400ABM 400-HN 3P 400A 50kA5,990,000đ
99BM400SN3P250ABM 400-SN 3P 250A 35kA5,654,000đ
100BM400SN3P300ABM 400-SN 3P 300A 35kA5,654,000đ
101BM400SN3P350ABM 400-SN 3P 350A 35kA5,654,000đ
102BM400SN3P400ABM 400-SN 3P 400A 35kA5,654,000đ
103BM50CN3P40ABM 50CN 3P 40A 2.5KA686,000đ
104BM50CN3P50ABM 50CN 3P 50A 2.5KA686,000đ
105BM630HN3P400ABM 630-HN 3P 400A 50kA13,915,000đ
106BM630HN3P500ABM 630-HN 3P 500A 50kA13,915,000đ
107BM630HN3P600ABM 630-HN 3P 600A 50kA13,915,000đ
108BM630HN3P630ABM 630-HN 3P 630A 50kA13,915,000đ
109BM630SN3P400ABM 630-SN 3P 400A 35kA9,999,000đ
110BM630SN3P500ABM 630-SN 3P 500A 35kA9,999,000đ
111BM630SN3P600ABM 630-SN 3P 600A 35kA9,999,000đ
112BM630SN3P630ABM 630-SN 3P 630A 35kA9,999,000đ
113BM800CN3P700ABM 800-CN 3P 700A 35kA11,834,000đ
114BM800CN3P800ABM 800-CN 3P 800A 35kA11,834,000đ
115BM800SN3P700ABM 800-SN 3P 700A 50kA14,641,000đ
116BM800SN3P800ABM 800-SN 3P 800A 50kA14,641,000đ
THÔNG TIN
15 đến 36kA, MCCB 3P CHỈNH DÒNG 0.8 ~ 1*In
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG THƯƠNG HIỆU

datbinh-ATS Loại MCCB
SP mới Liên hệATS Loại MCCB

Mã SP: ATS-SL1400, 1600A 100KA, nhiều lựa chọn cho khách hàng...Mua Hàng ngay

datbinh-MCB (CB TÉP)
 Liên hệMCB (CB TÉP)

Mã SP: MCT-SL6.10.16.20.25.32.40A 6kAMCB (CB TÉP) Tiêu chuẩn IEC60898 Màu trắng (6kA)...Mua Hàng ngay

datbinh-Manual Motor Starter
 Liên hệManual Motor Starter

Mã SP: MMS-SL0.16~0.25 Manual Motor Starter = MCB + Overload (3P)...Mua Hàng ngay

datbinh-Khởi động từ hộp Shihlin
SP bán chạy Liên hệKhởi động từ hộp Shihlin

Mã SP: KDTH-SLTham khảo thông tin và đơn giá các dòng sản phẩm bên dưới....Mua Hàng ngay

datbinh-Rơ le nhiệt
SP bán chạy Liên hệRơ le nhiệt

Mã SP: RLN-SL...Mua Hàng ngay

datbinh-Khởi động từ - Contactor
SP bán chạy Liên hệKhởi động từ - Contactor

Mã SP: KDT-C-SLđiện áp 220/380V, tiếp điểm 2a2b, kết hợp Rơ le nhiệt TH-P600CT...Mua Hàng ngay

DANH MỤC SẢN PHẨM
FANPAGE
TIN DatBinhCo., Ltd
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuot-kho-sau-1-nam-dai-dich-50Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-tai-lieu-thong-so-ky-thuat-san-pham-trung-the-raychem-49Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm trung thế Raychem
datbinh-gioi-thieu-ve-nha-cung-cap-qlight-48Sơ lượt về nhà cung cấp sản phẩm đèn báo, còi báo, đèn led Qlight
datbinh-dat-binh-vinh-du-duoc-vinh-danh-nha-lanh-dao-tieu-bieu-asia-asia-business-awards-thuong-hieu-tin-nhiem-asia-asia-branding-lan-5--2022-47Chương trình Vinh danh Nhà Lãnh Đạo Tiêu Biểu Asia - Asia Business Awards, Thương Hiệu Tín Nhiệm Asia - Asia Branding Lần 5 – 2022 tại Dinh Độc Lập ngày 14/08/2022.
datbinh-gia-xang-giam-hon-900-donglit-dau-giam-manh-hon-46Từ 15h hôm nay (11/8), Liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục giảm giá xăng dầu lần thứ 5 liên tiếp.
datbinh-dat-binh-vinh-du-nhan-giai-thuong-top-10-thuong-hieu-noi-tieng-hang-dau-viet-nam-45Giải thưởng là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Công ty TNHH SXTM ĐẠT BÌNH, mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp qua những sản phẩm chất lượng.
datbinh-thong-bao-nghi-le-304-va-15-41Bắt đầu nghỉ từ thứ 7, ngày 30/04/2022 đến hết thứ 2, ngày 02/05/2021. Từ thứ 3, ngày 03/05/2022 Đạt Bình bắt đầu hoạt động lại bình thường.
datbinh-thong-bao-nghi-le-gio-to-mung-103-al-40Bắt đầu nghỉ từ thứ 7, ngày 09/04/2022 đến hết Chủ nhật ngày 10/04/2021. Từ thứ 2, ngày 11/04/2022 Đạt Bình bắt đầu hoạt động lại bình thường.
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuon-xa-39Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-htv-tin-tuc-cty-dat-binh-doanh-nghiep-tphcm-phat-trien-san-pham-ch-luc-38Công ty TNHH SX-TM Đạt Bình là nhà cung cấp và phân phối thiết bị điện dân dụng và công nghiệp.
datbinh-nhung-loi-ich-tu-nguon-nang-long-xanh-37Những thắc mắc về nguồn năng lượng xanh này sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn....
datbinh-hinh-thuc-thanh-toan-36Các yêu cầu giao hàng tại nhà cần có thông tin chính xác về người nhận, địa chỉ, số điện thoại. Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị đơn hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ, khu vực xa trung tâm.. Nhân viên bán hàng sẽ kiểm tra và thoả thuận thêm, thống nhất cách thức giao hàng cụ thể.
Kinh doanh 1: (028) 3762 8081 Kinh doanh 2: (028) 3762 8083 Di động: 0972 61 59 21
Hotline 0972 56 27 21 Mr.Chí