Hotline: 0972 61 59 21 datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
datbinh-mccb-3p-2
MCCB 3P
Mã SP: MCCB-3P-SL - Lượt xem: 1922

MCCB 3P

Nhà SX: Đài LoanDanh mục: Thiết bị ShihlinLiên hệ : 0972 61 5921
THÔNG TIN
15 đến 36kA, MCCB 3P CHỈNH DÒNG 0.8 ~ 1*In
DÒNG SẢN PHẨM
STTMã SPThông sốGiá
1BM250HB3P175ABM 250-HB 3P 175A 50KA4,901,000đ
2BM1000HS3P1000ABM 1000HS 3P 1000A 100KA29,095,000đ
3BM100H3P15ABM 100H 3P 15A 50KA3,388,000đ
4BM100H3P16ABM 100H 3P 16A 50KA3,388,000đ
5BM100H3P20ABM 100H 3P 20A 50KA3,388,000đ
6BM100H3P25ABM 100H 3P 25A 50KA3,388,000đ
7BM100HBN3P40ABM 100HBN 3P 40A 36KA2,310,000đ
8BM100HBN3P60ABM 100HBN 3P 60A 36KA2,310,000đ
9BM100HBN3P63ABM 100HBN 3P 63A 36KA2,310,000đ
10BM100HN3P100ABM 100HN 3P 100A 30KA1,634,000đ
11BM100HN3P50ABM 100HN 3P 50A 30KA1,634,000đ
12BM100HN3P75ABM 100HN 3P 75A 30KA1,634,000đ
13BM100MN3P100ABM 100MN 3P 100A 10KA1,079,000đ
14BM100MN3P15ABM 100MN 3P 15A 10KA855,000đ
15BM100MN3P20ABM 100MN 3P 20A 10KA855,000đ
16BM100MN3P30ABM 100MN 3P 30A 10KA855,000đ
17BM100MN3P40ABM 100MN 3P 40A 10KA855,000đ
18BM100MN3P50ABM 100MN 3P 50A 10KA855,000đ
19BM100MN3P60ABM 100MN 3P 60A 10KA1,079,000đ
20BM100MN3P75ABM 100MN 3P 75A 10KA1,079,000đ
21BM100SN3P100ABM 100SN 3P 100A 15KA1,106,000đ
22BM100SN3P15ABM 100SN 3P 15A 15KA878,000đ
23BM100SN3P30ABM 100SN 3P 30A 15KA878,000đ
24BM100SN3P40ABM 100SN 3P 40A 15KA878,000đ
25BM100SN3P50ABM 100SN 3P 50A 15KA878,000đ
26BM100SN3P60ABM 100SN 3P 60A 15KA1,106,000đ
27BM100SN3P75ABM 100SN 3P 75A 15KA1,106,000đ
28BM1200HS3P1200ABM 1200HS 3P 1200A 100KA33,154,000đ
29BM125SN3P15ABM 125SN 3P 15A 22KA1,301,000đ
30BM125SN3P20ABM 125SN 3P 20A 22KA1,301,000đ
31BM125SN3P30ABM 125SN 3P 30A 22KA1,301,000đ
32BM125SN3P40ABM 125SN 3P 40A 22KA1,301,000đ
33BM1600HS3P1400ABM 1600HS 3P 1400A 100KA44,770,000đ
34BM1600HS3P1600ABM 1600HS 3P 1600A 100KA44,770,000đ
35BM250CN3P125ABM 250CN 3P 125A 22KA2,160,000đ
36BM250CN3P150ABM 250CN 3P 150A 22KA2,160,000đ
37BM250CN3P175ABM 250CN 3P 175A 22KA2,160,000đ
38BM250CN3P200ABM 250CN 3P 200A 22KA2,160,000đ
39BM250HB3P200ABM 250-HB 3P 200A 50KA4,901,000đ
40BM250HB3P225ABM 250-HB 3P 225A 50KA4,901,000đ
41BM250HB3P250ABM 250-HB 3P 250A 50KA4,901,000đ
42BM250HN3P125ABM 250-HN 3P 125A 36KALiên hệ
43BM250HN3P150ABM 250-HN 3P 150A 36KALiên hệ
44BM250HN3P175ABM 250-HN 3P 175A 36KA2,674,000đ
45BM250HN3P200ABM 250-HN 3P 225A 36KA2,674,000đ
46BM250HN3P225ABM 250-HN 3P 225A 36KA2,674,000đ
47BM250SN3P125ABM 250SN 3P 125A 30KA2,300,000đ
48BM250SN3P150ABM 250SN 3P 150A 30KA2,300,000đ
49BM250SN3P175ABM 250 SN 3P 175A 30KA2,300,000đ
50BM30CN3P10ABM 30CN 3P 10A 1.5KA667,000đ
51BM30CN3P15ABM 30CN 3P 15A 1.5KA667,000đ
52BM30CN3P20ABM 30CN 3P 20A 1.5KA667,000đ
53BM30CN3P5ABM30CN 3P 5A 1.5KA667,000đ
54BM400CN3P250ABM 400CN 3P 250A 25KA5,248,000đ
55BM400CN3P300ABM 400CN 3P 300A 25KA5,248,000đ
56BM400CN3P350ABM 400CN 3P 350A 25KA5,248,000đ
57BM400CN3P400ABM 400CN 3P 400A 25KA5,248,000đ
58BM400HN3P250ABM 400HN 3P 250A 50KA5,990,000đ
59BM400HN3P300ABM 400HN 3P 300A 50KA5,990,000đ
60BM400HN3P350ABM 400HN 3P 350A 50KA5,990,000đ
61BM400HN3P400ABM 400HN 3P 400A 50KA5,990,000đ
62BM400SN3P250ABM 400SN 3P 250A 35KA5,654,000đ
63BM400SN3P300ABM 400SN 3P 300A 35KA5,654,000đ
64BM400SN3P350ABM 400SN 3P 350A 35KA5,654,000đ
65BM400SN3P400ABM 400SN 3P 400A 35KA5,654,000đ
66BM50CN3P40ABM 50CN 3P 40A 2.5KA686,000đ
67BM50CN3P50ABM 50CN 3P 50A 2.5KA686,000đ
68BM630HN3P400ABM 630HN 3P 400A 50KA 13,915,000đ
69BM630HN3P500ABM 630HN 3P 500A 50KA 13,915,000đ
70BM630HN3P600ABM 630HN 3P 600A 50KA13,915,000đ
71BM630HN3P630ABM 630HN 3P 630A 50KA 13,915,000đ
72BM630SN3P400ABM 630SN 3P 400A 36KA 9,999,000đ
73BM630SN3P500ABM 630SN 3P 500A 35KA 9,999,000đ
74BM630SN3P600ABM 630SN 3P 600A 35KA 9,999,000đ
75BM630SN3P630ABM 630SN 3P 630A 35KA 9,999,000đ
76BM800CN3P700ABM 800CN 3P 700A 35KA11,834,000đ
77BM800CN3P800ABM 800CN 3P 800A 35KA11,834,000đ
78BM800SN3P700ABM 800SN 3P 700A 50KA14,641,000đ
79BM800SN3P800ABM 800SN 3P 800A 50KA14,641,000đ
80BM100HBN3P50ABM 100HBN 3P 50A 36KA2,310,000đ
81BM100HN3P63ABM 100HN 3P 63A 30KA1,634,000đ
82BM250HN3P250ABM 250-HN 3P 250A 36KA2,674,000đ
83BM125SN3P50ABM 125SN 3P 50A 22KA1,301,000đ
84BM125SN3P60ABM 125SN 3P 60A 22KA1,301,000đ
85BM250CN3P225ABM 250CN 3P 225A 22KA2,160,000đ
86BM250CN3P250ABM 250CN 3P 250A 22KA2,160,000đ
87BM250SN3P200ABM 250SN 3P 200A 30KA2,300,000đ
88BM250SN3P225ABM 250SN 3P 225A 30KA2,300,000đ
89BM30CN3P30ABM 30CN 3P 30A 1.5KA667,000đ
90BM100HBN3P70ABM 100HBN 3P 70A 36KA2,310,000đ
91BM100HBN3P75ABM 100HBN 3P 75A 36KA2,310,000đ
92BM100HBN3P80ABM 100HBN 3P 80A 36KA2,310,000đ
93BM100HBN3P100ABM 100HBN 3P 100A 36KA2,310,000đ
94BM100H3P30ABM 100H 3P 30A 50KA3,388,000đ
95BM100H3P50ABM 100H 3P 50A 50KA3,388,000đ
96BM100H3P60ABM 100H 3P 60A 50KA3,388,000đ
97BM100H3P63ABM 100H 3P 63A 50KA3,388,000đ
98BM100H3P70ABM 100H 3P 70A 50KA3,388,000đ
99BM100H3P75ABM 100H 3P 75A 50KA3,388,000đ
100BM100H3P80ABM 100H 3P 80A 50KA3,388,000đ
101BM100H3P100ABM 100H 3P 100A 50KA3,388,000đ
102BM100H3P125ABM 100H 3P 125A 50KA3,388,000đ
103BM100SN3P20ABM 100SN 3P 20A 15KA878,000đ
104BM100HN3P80ABM 100HN 3P 80A 30KA1,634,000đ
105BM100HN3P60ABM 100HN 3P 60A 30KA1,634,000đ
106BM100HN3P40ABM 100HN 3P 40A 30KA1,634,000đ
107BM100HN3P32ABM 100HN 3P 30A 32KA1,634,000đ
108BM100HN3P30ABM 100HN 3P 30A 30KA1,634,000đ
109BM100HN3P25ABM 100HN 3P 25A 30KA1,634,000đ
110BM100HN3P20ABM 100HN 3P 20A 30KA1,634,000đ
111BM100HN3P16ABM 100HN 3P 16A 30KA1,634,000đ
112BM100HN3P15ABM 100HN 3P 15A 30KA1,634,000đ
113BM125SN3P100ABM 125SN 3P 100A 22KA1,301,000đ
114BM125SN3P125ABM 125SN 3P 125A 22KA1,301,000đ
115BM250HB3P125ABM 250HB 3P 125A 50KALiên hệ
116BM250HB3P150ABM 250HB 3P 150A 50KALiên hệ
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG THƯƠNG HIỆU

datbinh-RCBO (RPL)
 Liên hệRCBO (RPL)

Mã SP: RCBO-RPLTính năng Bảo vệ quá tải, tức thời và chống rò điện Tuân thủ...Mua Hàng ngay

datbinh-RCCB (RPV)
 Liên hệRCCB (RPV)

Mã SP: RCCB-RPVTính năngBảo vệ chống rò điện Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61008-1 Màn...Mua Hàng ngay

datbinh-MCB (CB Tép RPC)
SP bán chạy Liên hệMCB (CB Tép RPC)

Mã SP: CB-RPCXem catelogueTính năng Bảo vệ quá tải và tức thời Tuân thủ IEC 60898-1...Mua Hàng ngay

datbinh-ATS Loại MCCB
SP mới Liên hệATS Loại MCCB

Mã SP: ATS-SL1400, 1600A 100KA, nhiều lựa chọn cho khách hàng...Mua Hàng ngay

datbinh-MCB (CB Tép BHA)
 Liên hệMCB (CB Tép BHA)

Mã SP: MCT-SL6.10.16.20.25.32.40A 6kA MCB (CB TÉP) Tiêu chuẩn IEC60898 Màu trắng (6kA)...Mua Hàng ngay

datbinh-Manual Motor Starter
 Liên hệManual Motor Starter

Mã SP: MMS-SL0.16~0.25 Manual Motor Starter = MCB + Overload (3P)...Mua Hàng ngay

DANH MỤC SẢN PHẨM
FANPAGE
TIN DatBinhCo., Ltd
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-shihlin-2023-57Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/11/2023.
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-ls-62023-56Thay đổi bảng giá này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2023.
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-mitsu-42023-55Công ty TNHH SX TM Đạt Bình, nhà phân phối thiết bị điện Mitsubishi chính hãng tại Việt Nam. Hôm nay, tôi xin được thông báo với quý khách hàng về việc bảng giá thiết bị điện Mitsubishi sẽ có sự thay đổi từ ngày 01/04/2023.
datbinh-tuyen-dung-nhan-su-54Công ty chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tài năng và năng động cho các vị trí sau: Thợ hàn CO2 (1 nam) Thiết kế tủ bảng điện (1 nam) Thợ điện lắp ráp thiết bị (1 nam) Lao động phổ thông (2 nam) Học việc hàn CO2 (1 nam) Kế toán xưởng (1 nam) Kinh doanh thiết bị điện (2 người, làm việc tại Bình Tân) Kinh doanh tủ điện thang máng cáp (2 người)
datbinh-thong-bao-sua-doi-tem-ma-relay-nhiet-shihlin-53Để cải thiện mẫu mã phù hợp với các tiêu chuẩn chứng nhận. Từ tháng 9 năm 2022 Shihlin sẽ sửa đổi tem Mã Relay nhiệt TH-P. Tên tem Mã mới sẽ được thêm chữ ”S” và chuyển từ chữ màu trắng nền đen sang chữ màu đen nền trắng . Công ty Chúng tôi cam kết sự sửa đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các thông số kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm.
datbinh-gioi-thieu-dong-san-pham-moi-mcb-rpc-52Shihlin Electric cung cấp dòng sản phẩm MCB (Miniature Circuit Breaker) RPC , được thiết kế để bảo vệ hệ thống điện từ quá tải hoặc sự cố. MCB RPC của Shihlin Electric có thể đảm bảo an toàn và tính năng tốt trong các hệ thống điện nhà và công nghiệp. MCB RPC có tính năng tương tự như dòng MCB BHA nhưng có giá kinh tế hơn so với dòng BHA.
datbinh-thong-bao-lich-nghi-tet-nguyen-dan-2023-51Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đạt Bình trân trọng thông báo đến Quý Đối tác - Khách hàng và toàn thể công nhân viên công ty kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023.
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuot-kho-sau-1-nam-dai-dich-50Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-tai-lieu-thong-so-ky-thuat-san-pham-trung-the-raychem-49Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm trung thế Raychem
datbinh-gioi-thieu-ve-nha-cung-cap-qlight-48Sơ lượt về nhà cung cấp sản phẩm đèn báo, còi báo, đèn led Qlight
datbinh-dat-binh-vinh-du-duoc-vinh-danh-nha-lanh-dao-tieu-bieu-asia-asia-business-awards-thuong-hieu-tin-nhiem-asia-asia-branding-lan-5--2022-47Chương trình Vinh danh Nhà Lãnh Đạo Tiêu Biểu Asia - Asia Business Awards, Thương Hiệu Tín Nhiệm Asia - Asia Branding Lần 5 – 2022 tại Dinh Độc Lập ngày 14/08/2022.
datbinh-gia-xang-giam-hon-900-donglit-dau-giam-manh-hon-46Từ 15h hôm nay (11/8), Liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục giảm giá xăng dầu lần thứ 5 liên tiếp.
Kinh doanh 1: (028) 3762 8081 Kinh doanh 2: (028) 3762 8083 Di động: 0972 61 59 21
Hotline 0962 870 001 Mr.Chí