Hotline: 0972 61 59 21 datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
datbinh-mccb-3p-2
MCCB 3P
Mã SP: MCCB-3P-SL - Lượt xem: 2335

MCCB 3P

Nhà SX: Đài LoanDanh mục: Thiết bị ShihlinLiên hệ : 0962870001
THÔNG TIN
15 đến 36kA, MCCB 3P CHỈNH DÒNG 0.8 ~ 1*In
DÒNG SẢN PHẨM
STTMã SPThông sốGiá
1BM250HB3P175ABM 250-HB 3P 175A 50KALiên hệ
2BM1000HS3P1000ABM 1000-HS 3P 1000A 100KA32,005,000đ
3BM100H3P15ABM 100H 3P 15A 50KALiên hệ
4BM100H3P16ABM 100H 3P 16A 50KALiên hệ
5BM100H3P20ABM 100H 3P 20A 50KALiên hệ
6BM100H3P25ABM 100H 3P 25A 50KALiên hệ
7BM100HBN3P40ABM 100HBN 3P 40A 36KALiên hệ
8BM100HBN3P60ABM 100HBN 3P 60A 36KALiên hệ
9BM100HBN3P63ABM 100HBN 3P 63A 36KALiên hệ
10BM100HN3P100ABM 100HN 3P 100A 30KALiên hệ
11BM100HN3P50ABM 100HN 3P 50A 30KALiên hệ
12BM100HN3P75ABM 100HN 3P 75A 30KALiên hệ
13BM100MN3P100ABM 100-MN 3P 100A 10KA1,111,000đ
14BM100MN3P15ABM 100-MN 3P 15A 10KA881,000đ
15BM100MN3P20ABM 100-MN 3P 20A 10KA881,000đ
16BM100MN3P30ABM 100-MN 3P 30A 10KA881,000đ
17BM100MN3P40ABM 100-MN 3P 40A 10KA881,000đ
18BM100MN3P50ABM 100-MN 3P 50A 10KA881,000đ
19BM100MN3P60ABM 100-MN 3P 60A 10KA1,111,000đ
20BM100MN3P75ABM 100-MN 3P 75A 10KA1,111,000đ
21BM100SN3P100ABM 100N 3P 100A 15KA1,139,000đ
22BM100SN3P15ABM 100-SN 3P 15A 15KA904,000đ
23BM100SN3P30ABM 100-SN 3P 30A 15KA904,000đ
24BM100SN3P40ABM 100-SN 3P 40A 15KA904,000đ
25BM100SN3P50ABM 100-SN 3P 50A 15KA904,000đ
26BM100SN3P60ABM 100-SN 3P 60A 15KA1,139,000đ
27BM100SN3P75ABM 100-SN 3P 75A 15KA1,139,000đ
28BM1200HS3P1200ABM 1200-HS 3P 1200A 100KA36,469,000đ
29BM125SN3P15ABM 125-SN 3P 15A 22KA1,340,000đ
30BM125SN3P20ABM 125-SN 3P 20A 22KA1,340,000đ
31BM125SN3P30ABM 125-SN 3P 30A 22KA1,340,000đ
32BM125SN3P40ABM 125-SN 3P 40A 22KA1,340,000đ
33BM1600HS3P1400ABM 1600-HS 3P 1400A 100KA49,247,000đ
34BM1600HS3P1600ABM 1600-HS 3P 1600A 100KA49,247,000đ
35BM250CN3P125ABM 250-CN 3P 125A 22KA Adj.2,225,000đ
36BM250CN3P150ABM 250-CN 3P 150A 22KA Adj.2,225,000đ
37BM250CN3P175ABM 250-CN 3P 175A 22KA Adj.2,225,000đ
38BM250CN3P200ABM 250-CN 3P 200A 22KA Adj.2,225,000đ
39BM250HB3P200ABM 250-HB 3P 200A 50KALiên hệ
40BM250HB3P225ABM 250-HB 3P 225A 50KALiên hệ
41BM250HB3P250ABM 250-HB 3P 250A 50KALiên hệ
42BM250HN3P125ABM 250-HN 3P 125A 36KA Adj.Liên hệ
43BM250HN3P150ABM 250-HN 3P 150A 36KA Adj.Liên hệ
44BM250HN3P175ABM 250-HN 3P 175A 36KA Adj.2,754,000đ
45BM250HN3P200ABM 250-HN 3P 225A 36KA Adj.2,754,000đ
46BM250HN3P225ABM 250-HN 3P 225A 36KA2,674,000đ
47BM250SN3P125ABM 250-SN 3P 125A 30KA Adj.2,369,000đ
48BM250SN3P150ABM 250-SN 3P 150A 30KA Adj.2,369,000đ
49BM250SN3P175ABM 250-SN 3P 175A 30KA Adj.2,369,000đ
50BM30CN3P10ABM 30-CN 3P 10A 1.5KA687,000đ
51BM30CN3P15ABM 30-CN 3P 15A 1.5KA687,000đ
52BM30CN3P20ABM 30-CN 3P 20A 1.5KA687,000đ
53BM30CN3P5ABM 30-CN 3P 5A 1.5KA687,000đ
54BM400CN3P250ABM 400-CN 3P 250A 25KA5,520,000đ
55BM400CN3P300ABM 400-CN 3P 300A 25KA5,520,000đ
56BM400CN3P350ABM 400-CN 3P 350A 25KA5,520,000đ
57BM400CN3P400ABM 400-CN 3P 400A 25KA5,520,000đ
58BM400HN3P250ABM 400-HN 3P 250A 50KA6,312,000đ
59BM400HN3P300ABM 400-HN 3P 300A 50KA6,312,000đ
60BM400HN3P350ABM 400-HN 3P 350A 50KA6,312,000đ
61BM400HN3P400ABM 400-HN 3P 400A 50KA6,312,000đ
62BM400SN3P250ABM 400-SN 3P 250A 35KA5,956,000đ
63BM400SN3P300ABM 400-SN 3P 300A 35KA5,956,000đ
64BM400SN3P350ABM 400-SN 3P 350A 35KA5,956,000đ
65BM400SN3P400ABM 400-SN 3P 400A 35KA5,956,000đ
66BM50CN3P40ABM 50-CN 3P 40A 2.5KA707,000đ
67BM50CN3P50ABM 50-CN 3P 50A 2.5KA707,000đ
68BM630HN3P400ABM 630HN 3P 400A 50KA Liên hệ
69BM630HN3P500ABM 630HN 3P 500A 50KA Liên hệ
70BM630HN3P600ABM 630HN 3P 600A 50KALiên hệ
71BM630HN3P630ABM 630HN 3P 630A 50KA Liên hệ
72BM630SN3P400ABM 630SN 3P 400A 36KA Liên hệ
73BM630SN3P500ABM 630SN 3P 500A 35KA Liên hệ
74BM630SN3P600ABM 630SN 3P 600A 35KA Liên hệ
75BM630SN3P630ABM 630SN 3P 630A 35KA Liên hệ
76BM800CN3P700ABM 800-CN 3P 700A 35KA12,368,000đ
77BM800CN3P800ABM 800-CN 3P 800A 35KA12,368,000đ
78BM800SN3P700ABM 800-SN 3P 700A 50KA15,370,000đ
79BM800SN3P800ABM 800-SN 3P 800A 50KA15,370,000đ
80BM100HBN3P50ABM 100HBN 3P 50A 36KALiên hệ
81BM100HN3P63ABM 100HN 3P 63A 30KALiên hệ
82BM250HN3P250ABM 250-HN 3P 250A 36KA Adj.2,754,000đ
83BM125SN3P50ABM 125-SN 3P 50A 22KA1,340,000đ
84BM125SN3P60ABM 125-SN 3P 60A 22KA1,340,000đ
85BM250CN3P225ABM 250-CN 3P 225A 22KA Adj.2,225,000đ
86BM250CN3P250ABM 250-CN 3P 250A 22KA Adj.2,225,000đ
87BM250SN3P200ABM 250-SN 3P 200A 30KA Adj.2,369,000đ
88BM250SN3P225ABM 250-SN 3P 225A 30KA Adj.2,369,000đ
89BM30CN3P30ABM 30-CN 3P 30A 1.5KA687,000đ
90BM100HBN3P70ABM 100HBN 3P 70A 36KALiên hệ
91BM100HBN3P75ABM 100HBN 3P 75A 36KALiên hệ
92BM100HBN3P80ABM 100HBN 3P 80A 36KALiên hệ
93BM100HBN3P100ABM 100HBN 3P 100A 36KALiên hệ
94BM100H3P30ABM 100H 3P 30A 50KALiên hệ
95BM100H3P50ABM 100H 3P 50A 50KALiên hệ
96BM100H3P60ABM 100H 3P 60A 50KALiên hệ
97BM100H3P63ABM 100H 3P 63A 50KALiên hệ
98BM100H3P70ABM 100H 3P 70A 50KALiên hệ
99BM100H3P75ABM 100H 3P 75A 50KALiên hệ
100BM100H3P80ABM 100H 3P 80A 50KALiên hệ
101BM100H3P100ABM 100H 3P 100A 50KALiên hệ
102BM100H3P125ABM 100H 3P 125A 50KALiên hệ
103BM100SN3P20ABM 100-SN 3P 20A 15KA904,000đ
104BM100HN3P80ABM 100HN 3P 80A 30KALiên hệ
105BM100HN3P60ABM 100HN 3P 60A 30KALiên hệ
106BM100HN3P40ABM 100HN 3P 40A 30KALiên hệ
107BM100HN3P32ABM 100HN 3P 30A 32KALiên hệ
108BM100HN3P30ABM 100HN 3P 30A 30KALiên hệ
109BM100HN3P25ABM 100HN 3P 25A 30KALiên hệ
110BM100HN3P20ABM 100HN 3P 20A 30KALiên hệ
111BM100HN3P16ABM 100HN 3P 16A 30KALiên hệ
112BM100HN3P15ABM 100HN 3P 15A 30KALiên hệ
113BM125SN3P100ABM 125-SN 3P 100A 22KA1,340,000đ
114BM125SN3P125ABM 125-SN 3P 125A 22KA1,340,000đ
115BM250HB3P125ABM 250HB 3P 125A 50KALiên hệ
116BM250HB3P150ABM 250HB 3P 150A 50KALiên hệ
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG THƯƠNG HIỆU

datbinh-RCBO (RPL)
 Liên hệRCBO (RPL)

Mã SP: RCBO-RPLTính năng Bảo vệ quá tải, tức thời và chống rò điện Tuân thủ...Mua Hàng ngay

datbinh-RCCB (RPV)
 Liên hệRCCB (RPV)

Mã SP: RCCB-RPVTính năngBảo vệ chống rò điện Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61008-1 Màn...Mua Hàng ngay

datbinh-MCB (CB Tép RPC)
SP bán chạy Liên hệMCB (CB Tép RPC)

Mã SP: CB-RPCXem catelogueTính năng Bảo vệ quá tải và tức thời Tuân thủ IEC 60898-1...Mua Hàng ngay

datbinh-ATS Loại MCCB
SP mới Liên hệATS Loại MCCB

Mã SP: ATS-SL1400, 1600A 100KA, nhiều lựa chọn cho khách hàng...Mua Hàng ngay

datbinh-MCB (CB Tép BHA)
 Liên hệMCB (CB Tép BHA)

Mã SP: MCT-SL6.10.16.20.25.32.40A 6kA MCB (CB TÉP) Tiêu chuẩn IEC60898 Màu trắng (6kA)...Mua Hàng ngay

datbinh-Manual Motor Starter
 Liên hệManual Motor Starter

Mã SP: MMS-SL0.16~0.25 Manual Motor Starter = MCB + Overload (3P)...Mua Hàng ngay

DANH MỤC SẢN PHẨM
FANPAGE
TIN DatBinhCo., Ltd
datbinh-khai-xuan-hong-phat-cung-dat-binh-2-67Hôm nay, 19.02.2024 (mùng 10 - Tháng Giêng), Đạt Bình 2 quay trở lại làm việc bình thường và rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng , Đối tác.
datbinh-bang-gia-moi-thiet-bi-chong-set-saltek-66Bảng giá thiết bị chống sét Saltek - Châu âu được áp dụng từ 01/01/2024
datbinh-catalogue-phu-kien-cap-dien-trung-the-abb-65Catalogue Phụ kiện cáp điện áp 12-145kV - Thương hiệu ABB
datbinh-catalogue-may-nen-khi-sullair-64Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm máy nén khí SullAir
datbinh-catalogue-may-nen-khi-sullivan-palatek-63Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm máy nén khí Sullivan-Palatek
datbinh-nhan-vien-lam-ho-so-thau-du-an-59Cần tuyển nhân viên có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu dự án cung cấp thiết bị điện - tủ điện thang máng cáp. Hạn cuối nộp hồ sơ : 30/10/2023
datbinh-nhan-vien-kinh-doanh-58Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị điện trung và hạ thế. Hạn nộp hố sơ : 31/10/2023
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-shihlin-2023-57Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/11/2023.
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-ls-62023-56Thay đổi bảng giá này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2023.
datbinh-thong-bao-thay-doi-bang-gia-thiet-bi-dien-mitsu-42023-55Công ty TNHH SX TM Đạt Bình, nhà phân phối thiết bị điện Mitsubishi chính hãng tại Việt Nam. Hôm nay, tôi xin được thông báo với quý khách hàng về việc bảng giá thiết bị điện Mitsubishi sẽ có sự thay đổi từ ngày 01/04/2023.
datbinh-tuyen-dung-nhan-su-54Công ty chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tài năng và năng động cho các vị trí sau: Thợ hàn CO2 (1 nam) Thiết kế tủ bảng điện (1 nam) Thợ điện lắp ráp thiết bị (1 nam) Lao động phổ thông (2 nam) Học việc hàn CO2 (1 nam) Kế toán xưởng (1 nam) Kinh doanh thiết bị điện (2 người, làm việc tại Bình Tân) Kinh doanh tủ điện thang máng cáp (2 người)
datbinh-thong-bao-sua-doi-tem-ma-relay-nhiet-shihlin-53Để cải thiện mẫu mã phù hợp với các tiêu chuẩn chứng nhận. Từ tháng 9 năm 2022 Shihlin sẽ sửa đổi tem Mã Relay nhiệt TH-P. Tên tem Mã mới sẽ được thêm chữ ”S” và chuyển từ chữ màu trắng nền đen sang chữ màu đen nền trắng . Công ty Chúng tôi cam kết sự sửa đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các thông số kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm.
Kinh doanh 1: 0938 68 2721 Kinh doanh 2: 0906 61 5921 Di động: 0972 61 5921
Hotline 0962 87 0001 Mr.Chí