Hotline: 0972 61 59 21 datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
datbinh-cong-tac-xoay-16-22-495
CÔNG TẮC XOAY -Ø16, Ø22
Mã SP: HY - Lượt xem: 642

CÔNG TẮC XOAY -Ø16, Ø22

Nhà SX: HANYOUNGDanh mục: NÚT NHẤN - ĐÈN BÁOLiên hệ : 0972 61 5921
DÒNG SẢN PHẨM
STTMã SPThông sốGiá
1AR-111A2Công tắc xoay 3 vị trí -Ø22
Tiếp điểm: 2 NO 
84,000đ
2AR-111B24Công tắc xoay 3 vị trí -Ø22
Tiếp điểm: 2 NO 
61,000đ
3AR-112A2Công tắc xoay 2 vị trí -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
86,000đ
4AR-112B24Công tắc xoay 2 vị trí -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
63,000đ
5ART-2 (R,G,Y)Công tắc xoay 2 vị trí -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
17,000đ
6ART-2-12A2 (R,G,Y)Công tắc xoay 2 vị trí -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
103,000đ
7ART-2-12B24 (R,G,Y)Công tắc xoay 2 vị trí -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
80,000đ
8ART-3 (R,G,Y)Công tắc xoay 3 vị trí -Ø22
Tiếp điểm: 2 NO 
17,000đ
9ART-3-11A2 (R,G,Y)Công tắc xoay 3 vị trí -Ø22
Tiếp điểm: 2 NO 
101,000đ
10ART-3-11B24 (R,G,Y)Công tắc xoay 3 vị trí -Ø22
Tiếp điểm: 2 NO 
78,000đ
11CR-308Công tắc xoay: nhấn xoay, 2 vị tríLiên hệ
12CRK-252A1LCông tắc xoay Ø25 2 vị trí, có chìa khóa115,000đ
13CRK-253A1LCông tắc xoay Ø25 3 vị trí, có chìa khóa115,000đ
14CRK-302A1LCông tắc xoay Ø30 2 vị trí, có chìa khóa115,000đ
15CRK-303A1LCông tắc xoay Ø30 3 vị trí, có chìa khóa115,000đ
16CRS-252A1Công tắc xoay Ø25 2 vị trí, cần ngắn42,000đ
17CRS-253A1Công tắc xoay Ø25 3 vị trí, cần ngắn42,000đ
18CRS-302A1Công tắc xoay Ø30 2 vị trí42,000đ
19CRS-303A1Công tắc xoay Ø30 3 vị tríLiên hệ
20CRSL-252A1Công tắc xoay Ø25 2 vị trí, cần dài42,000đ
21CRSL-253A1Công tắc xoay Ø25 3 vị trí, cần dài42,000đ
22DRK-R2A1Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa viền nhôm -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
145,000đ
23DRK-R2A1Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa viền nhôm -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
145,000đ
24DRK-R2A2Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa viền nhôm -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
155,000đ
25DRK-R2A2Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa viền nhôm -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
155,000đ
26DRK-R3A2Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
153,000đ
27DRK-R3A2Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa viền nhôm -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
153,000đ
28DRK-T2A1Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
147,000đ
29DRK-T2A2Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
155,000đ
30DRK-T2A2Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
155,000đ
31DRK-T2R2Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
147,000đ
32DRK-T3A2Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
153,000đ
33DRK-TSA1Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
147,000đ
34DRS-T2A1Công tắc xoay 2 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO +1 NC
35,000đ
35DRS-T2A1Công tắc xoay 2 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
35,000đ
36DRS-T3A1Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
35,000đ
37DRS-T3A1Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
35,000đ
38DRS-T3A2Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
44,000đ
39DRS-T3A2Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
44,000đ
40DRS-T3A2Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
44,000đ
41DRS-T3R1Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
35,000đ
42DRS-T3R1Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
35,000đ
43DRS-T3R2Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
44,000đ
44DRS-T3R2Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
44,000đ
45DRT-R2A1D (A,Y,G,W,R)Công tắc xoay có đèn 2 vị trí viền nhôm -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
49,000đ
46DRT-R2A1D (A,Y,G,W,R)Công tắc xoay có đèn 2 viền nhôm -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
49,000đ
47DRT-R3A2DGCông tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhôm -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
58,000đ
48DRT-R3A2DGCông tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhôm -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
58,000đ
49DRT-T2A1D (A,Y,G,W,R)Công tắc xoay có đèb 2 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
50,000đ
50DRT-T2A1D (A,Y,G,W,R)Công tắc xoay có đèn 2 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
50,000đ
51DRT-T2R1D (A,Y,G,W,R)Công tắc xoaycó đèn 2 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
50,000đ
52DRT-T2R1D (A,Y,G,W,Y,R)Công tắc xoay có đèn 2 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
50,000đ
53DRT-T3A1D (A,Y,G,W,R)Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
49,000đ
54DRT-T3A1D (A,Y,G,W,R)Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
49,000đ
55DRT-T3A2D (A,G,W,R)Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
58,000đ
56DRT-T3A2D (Q,G,W,R)Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
58,000đ
57DRT-T3R1DCông tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
49,000đ
58DRT-T3R1D (A,G,W,Y,R)Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
49,000đ
59DRT-T3R2DCông tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
58,000đ
60DRT-T3R2D (A,W)Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
58,000đ
61MRK-R2A1 (L,R,D)Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa viền nhôm -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
160,000đ
62MRK-R3A2 (L,R,C,D,E)Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa viền nhôm -Ø22
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
199,000đ
63MRS-R2A1Công tắc xoay 2 vị trí viền nhôm -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
61,000đ
64MRS-R2A2Công tắc xoay 2 vị trí viền nhôm -Ø22
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
172,000đ
65MRS-R2R1Công tắc xoay 2 vị trí viền nhôm -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
61,000đ
66MRS-R2R2Công tắc xoay 2 vị trí viền nhôm -Ø22
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
170,000đ
67MRS-R3A2Công tắc xoay 3 vị trí viền nhôm - Ø22
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
101,000đ
68MRS-R3R2Công tắc xoay 3 vị trí viền nhôm -Ø22
Tiếp điểm: 2 NO + 2 NC
101,000đ
69MRS-T2A1Công tắc xoay 2 vị trí viền nhựa -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
59,000đ
70MRS-T2R1Công tắc xoay 2 vị trí viền nhựa -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
59,000đ
71MRT-R2A1A0 (R,G,Y,A,W)Công tắc xoay có đèn 2 vị trí viền nhôm -Ø22 (100-240VAC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
98,000đ
72MRT-R2A1A3Công tắc xoay có đèn 2 vị trí viền nhôm -Ø22 (380VAC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
103,000đ
73MRT-R2R1A0 (R,G,Y,A,W)Công tắc xoay có đèn 2 vị trí viền nhôm -Ø22 (100-240VAC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
98,000đ
74MRT-R2R1A3 (R,G,Y,A,W)Công tắc xoay có đèn 2 vị trí viền nhôm -Ø22 (380VAC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
103,000đ
THÔNG TIN
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG THƯƠNG HIỆU

datbinh-CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH
 Liên hệCÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Mã SP: HY...Mua Hàng ngay

datbinh-NÚT DỪNG KHẨN
 Liên hệNÚT DỪNG KHẨN

Mã SP: HY...Mua Hàng ngay

datbinh-CÔNG TẮC KHẨN - Ø16, Ø22
 Liên hệCÔNG TẮC KHẨN - Ø16, Ø22

Mã SP: HY...Mua Hàng ngay

datbinh-ĐÈN BÁO  - Ø16, Ø22
 Liên hệĐÈN BÁO - Ø16, Ø22

Mã SP: HY...Mua Hàng ngay

datbinh-NÚT NHẤN - Ø16, Ø22, không đèn
 Liên hệNÚT NHẤN - Ø16, Ø22, không đèn

Mã SP: HY...Mua Hàng ngay

DANH MỤC SẢN PHẨM
FANPAGE
TIN DatBinhCo., Ltd
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuot-kho-sau-1-nam-dai-dich-50Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-tai-lieu-thong-so-ky-thuat-san-pham-trung-the-raychem-49Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm trung thế Raychem
datbinh-gioi-thieu-ve-nha-cung-cap-qlight-48Sơ lượt về nhà cung cấp sản phẩm đèn báo, còi báo, đèn led Qlight
datbinh-dat-binh-vinh-du-duoc-vinh-danh-nha-lanh-dao-tieu-bieu-asia-asia-business-awards-thuong-hieu-tin-nhiem-asia-asia-branding-lan-5--2022-47Chương trình Vinh danh Nhà Lãnh Đạo Tiêu Biểu Asia - Asia Business Awards, Thương Hiệu Tín Nhiệm Asia - Asia Branding Lần 5 – 2022 tại Dinh Độc Lập ngày 14/08/2022.
datbinh-gia-xang-giam-hon-900-donglit-dau-giam-manh-hon-46Từ 15h hôm nay (11/8), Liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục giảm giá xăng dầu lần thứ 5 liên tiếp.
datbinh-dat-binh-vinh-du-nhan-giai-thuong-top-10-thuong-hieu-noi-tieng-hang-dau-viet-nam-45Giải thưởng là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Công ty TNHH SXTM ĐẠT BÌNH, mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp qua những sản phẩm chất lượng.
datbinh-thong-bao-nghi-le-304-va-15-41Bắt đầu nghỉ từ thứ 7, ngày 30/04/2022 đến hết thứ 2, ngày 02/05/2021. Từ thứ 3, ngày 03/05/2022 Đạt Bình bắt đầu hoạt động lại bình thường.
datbinh-thong-bao-nghi-le-gio-to-mung-103-al-40Bắt đầu nghỉ từ thứ 7, ngày 09/04/2022 đến hết Chủ nhật ngày 10/04/2021. Từ thứ 2, ngày 11/04/2022 Đạt Bình bắt đầu hoạt động lại bình thường.
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuon-xa-39Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-htv-tin-tuc-cty-dat-binh-doanh-nghiep-tphcm-phat-trien-san-pham-ch-luc-38Công ty TNHH SX-TM Đạt Bình là nhà cung cấp và phân phối thiết bị điện dân dụng và công nghiệp.
datbinh-nhung-loi-ich-tu-nguon-nang-long-xanh-37Những thắc mắc về nguồn năng lượng xanh này sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn....
datbinh-hinh-thuc-thanh-toan-36Các yêu cầu giao hàng tại nhà cần có thông tin chính xác về người nhận, địa chỉ, số điện thoại. Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị đơn hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ, khu vực xa trung tâm.. Nhân viên bán hàng sẽ kiểm tra và thoả thuận thêm, thống nhất cách thức giao hàng cụ thể.
Kinh doanh 1: (028) 3762 8081 Kinh doanh 2: (028) 3762 8083 Di động: 0972 61 59 21
Hotline 0972 56 27 21 Mr.Chí