Hotline: 0972 61 59 21 datbinhco@gmail.com phamthuachi57@gmail.com
datbinh-nt-nhan-16-22-khong-den-494
NÚT NHẤN - Ø16, Ø22, không đèn
Mã SP: HY - Lượt xem: 582

NÚT NHẤN - Ø16, Ø22, không đèn

Nhà SX: HANYOUNGDanh mục: NÚT NHẤN - ĐÈN BÁOLiên hệ : 0972 61 5921
DÒNG SẢN PHẨM
STTMã SPThông sốGiá
1 MRF-RM1 (R,G,Y,A,W) Nút nhấn không đèn viền nhôm -Ø22 Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC60,000đ
2AR-112Nút nhấn không đèn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
47,000đ
3AR-112Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
47,000đ
4AR-112Nút nhấn vuông dạng nấm -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
47,000đ
5AR-112A2Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
86,000đ
6AR-112A2Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
86,000đ
7AR-112A2Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
86,000đ
8AR-112B24Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
63,000đ
9AR-112B24Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
63,000đ
10AR-112B24Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
63,000đ
11AR-212Nút nhấn không đèn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
59,000đ
12AR-212Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
59,000đ
13AR-212Nút nhấn vuông dạng nấm -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
59,000đ
14AR-212A2Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
91,000đ
15AR-212A2Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
91,000đ
16AR-212B24Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
81,000đ
17AR-212B24Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
81,000đ
18AR-73Nút nhấn kín nước -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
10,000đ
19ARC-P (R,G,Y,A)Nút nhấn vuông dạng nấm -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
21,000đ
20ARC-P1-12-(R,G,Y,A)Nút nhấn vuông dạng nấm -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
68,000đ
21ARC-P2-12-(R,G,Y,A)Nút nhấn vuông dạng nấm -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
80,000đ
22ARC-S-(R,G,Y,A)Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
22,000đ
23ARC-S1-12-(R,G,Y,A)Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
69,000đ
24ARC-S2-12-(R,G,Y,A)Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
81,000đ
25ARC-XS (R,G,Y)Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
27,000đ
26ARC-XS-(R,G,Y) Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
27,000đ
27ARC-XS1-12A2 (R,G,Y)Nút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
113,000đ
28ARC-XS1-12B24 (R,G,Y) nhấn nhảNút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
90,000đ
29ARC-XS2-12A2 (R,G,Y) nhấn giữNút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
118,000đ
30ARC-XS2-12B24 (R,G,Y) nhấn giữNút nhấn vuông -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
108,000đ
31ARF-B1-12-(R,G,Y,W,A)Nút nhấn kín nước -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
64,000đ
32ARF-B2-12-(R,G,Y,W,A)Nút nhấn kín nước -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
47,000đ
33ARF-F-(R,G,Y,W,A)Nút nhấn không đèn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
12,000đ
34ARF-F1-12-(R,G,Y,W,A)Nút nhấn không đèn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
59,000đ
35ARF-F2-12-(R,G,Y,W,A)Nút nhấn không đèn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
71,000đ
36ARX-P (R,G,Y,W,A)Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
18,000đ
37ARX-P (R,G,Y,W,A)Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
18,000đ
38ARX-P1-112A2 (R,G,Y,W,A)Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
104,000đ
39ARX-P1-12B24 (R,G,Y,W,A) nhấ nhảNút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
81,000đ
40ARX-P2-12A2 (R,G,Y,W,A) nhấn giữNút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
109,000đ
41ARX-P2-12B24 (R,G,Y,W,A)Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
99,000đ
42ARX-SNút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
15,000đ
43ARX-S1-12A2Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
101,000đ
44ARX-S1-12B24Nút nhấn có đèn tròn -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
78,000đ
45CR-254-A3Nút nhấn có đèn LED Ø25
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
Liên hệ
46CR-304-A3Nút nhấn có đèn LED Ø30
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
Liên hệ
47CRF-F25M1Nút nhấn không đèn: Ø25
Tiếp diểm: 1 NO + 1 NC
38,000đ
48CRF-F25M2Nút nhấn không đèn: Ø25
Tiếp diểm: 2 NO + 2 NC
64,000đ
49CRF-F30M1Nút nhấn không đèn: Ø30
Tiếp diểm: 1 NO + 1 NC
39,000đ
50CRF-F30M2Nút nhấn không đèn: Ø30
Tiếp diểm: 1 NO + 1 NC
65,000đ
51CRX-G25MANút nhấn có đèn LED Ø25
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
79,000đ
52CRX-G25MDNút nhấn có đèn LED Ø25
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
65,000đ
53CRX-G30MANút nhấn có đèn LED Ø30
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
79,000đ
54CRX-G30MDNút nhấn có đèn LED Ø30
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
66,000đ
55DRF-RM1 (R,G,Y,A)Nút nhấn tròn không đèn viên nhôm -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
33,000đ
56DRF-RM1 (R,G,Y,A)Nút nhấn tròn không đèn viền nhôm -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO +1 NC
33,000đ
57DRF-TM1 (R,G,Y,A,W)Nút nhấn tròn không đèn viền nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
33,000đ
58DRF-TM1 (R,G,Y,A,W)Nút nhấn tròn không đèn viên nhựa -Ø16
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
33,000đ
59DRX-RM1D (A,G,W,Y,R)
Nút nhấn tròn có đèn viền nhôm -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO +1 NC
48,000đ
60DRX-RM1D (A,G,W,Y,R)Nút nhấn tròn có đèn viền nhôm -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
48,000đ
61DRX-TM1D (R,A,Y,G,W)Nút nhấn tròn có đèn viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
44,000đ
62DRX-TM1D (R,A,Y,G,W)Nút nhấn tròn có đèn viền nhựa -Ø16 (12-24V DC)
Tiếp điểm: 1 NO +1 NC
44,000đ
63MRF-RA1 (R,G,Y,A,W)Nút nhấn không đèn viền nhôm -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
61,000đ
64MRF-TA1 (R,G,Y,A,W) Nút nhấn không đèn viền nhựa -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
59,000đ
65MRF-TM1 (R,G,Y,A,W) Nút nhấn không đèn viền nhựa -Ø22
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
59,000đ
66MRX-RA1A0 (R,G,Y,A,W)Nút nhấn có đèn viền nhôm  -Ø22- 100-240VAC
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
108,000đ
67MRX-RA1A3 (R,G,Y,A,W)Nút nhấn có đèn viền nhôm  -Ø22- 380VAC
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
111,000đ
68MRX-RA1D0 (R,G,Y,A,W)Nút nhấn có đèn viền nhôm  -Ø22- (12-24V DC/AC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
113,000đ
69MRX-RM1A0 (R,G,Y,A,W)Nút nhấn có đèn viền nhôm  -Ø22- 100-240VAC
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
108,000đ
70MRX-RM1D0 (R,G,Y,A,W)Nút nhấn có đèn viền nhôm  -Ø22 (12-24V DC/AC
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
93,000đ
71MRX-TA1A0 (R,G,Y,A,W)Nút nhấn có đèn viền nhựa -Ø22 (100-240VAC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
106,000đ
72MRX-TM1A0 (R,G,Y,A,W)Nút nhấn có đèn viền nhựa -Ø22 (100-240VAC)
Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC
106,000đ
THÔNG TIN
BÌNH LUẬN
SẢN PHẨM CÙNG THƯƠNG HIỆU

datbinh-CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH
 Liên hệCÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Mã SP: HY...Mua Hàng ngay

datbinh-NÚT DỪNG KHẨN
 Liên hệNÚT DỪNG KHẨN

Mã SP: HY...Mua Hàng ngay

datbinh-CÔNG TẮC KHẨN - Ø16, Ø22
 Liên hệCÔNG TẮC KHẨN - Ø16, Ø22

Mã SP: HY...Mua Hàng ngay

datbinh-ĐÈN BÁO  - Ø16, Ø22
 Liên hệĐÈN BÁO - Ø16, Ø22

Mã SP: HY...Mua Hàng ngay

datbinh-CÔNG TẮC XOAY -Ø16, Ø22
 Liên hệCÔNG TẮC XOAY -Ø16, Ø22

Mã SP: HY...Mua Hàng ngay

DANH MỤC SẢN PHẨM
FANPAGE
TIN DatBinhCo., Ltd
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuot-kho-sau-1-nam-dai-dich-50Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-tai-lieu-thong-so-ky-thuat-san-pham-trung-the-raychem-49Tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm trung thế Raychem
datbinh-gioi-thieu-ve-nha-cung-cap-qlight-48Sơ lượt về nhà cung cấp sản phẩm đèn báo, còi báo, đèn led Qlight
datbinh-dat-binh-vinh-du-duoc-vinh-danh-nha-lanh-dao-tieu-bieu-asia-asia-business-awards-thuong-hieu-tin-nhiem-asia-asia-branding-lan-5--2022-47Chương trình Vinh danh Nhà Lãnh Đạo Tiêu Biểu Asia - Asia Business Awards, Thương Hiệu Tín Nhiệm Asia - Asia Branding Lần 5 – 2022 tại Dinh Độc Lập ngày 14/08/2022.
datbinh-gia-xang-giam-hon-900-donglit-dau-giam-manh-hon-46Từ 15h hôm nay (11/8), Liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục giảm giá xăng dầu lần thứ 5 liên tiếp.
datbinh-dat-binh-vinh-du-nhan-giai-thuong-top-10-thuong-hieu-noi-tieng-hang-dau-viet-nam-45Giải thưởng là một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Công ty TNHH SXTM ĐẠT BÌNH, mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp qua những sản phẩm chất lượng.
datbinh-thong-bao-nghi-le-304-va-15-41Bắt đầu nghỉ từ thứ 7, ngày 30/04/2022 đến hết thứ 2, ngày 02/05/2021. Từ thứ 3, ngày 03/05/2022 Đạt Bình bắt đầu hoạt động lại bình thường.
datbinh-thong-bao-nghi-le-gio-to-mung-103-al-40Bắt đầu nghỉ từ thứ 7, ngày 09/04/2022 đến hết Chủ nhật ngày 10/04/2021. Từ thứ 2, ngày 11/04/2022 Đạt Bình bắt đầu hoạt động lại bình thường.
datbinh-dat-binh-khong-ngung-hoan-thien-va-vuon-xa-39Được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6/2004, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đạt Bình tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp với hàng ngàn công trình lớn nhỏ từ bắc chí nam.
datbinh-htv-tin-tuc-cty-dat-binh-doanh-nghiep-tphcm-phat-trien-san-pham-ch-luc-38Công ty TNHH SX-TM Đạt Bình là nhà cung cấp và phân phối thiết bị điện dân dụng và công nghiệp.
datbinh-nhung-loi-ich-tu-nguon-nang-long-xanh-37Những thắc mắc về nguồn năng lượng xanh này sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn....
datbinh-hinh-thuc-thanh-toan-36Các yêu cầu giao hàng tại nhà cần có thông tin chính xác về người nhận, địa chỉ, số điện thoại. Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị đơn hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ, khu vực xa trung tâm.. Nhân viên bán hàng sẽ kiểm tra và thoả thuận thêm, thống nhất cách thức giao hàng cụ thể.
Kinh doanh 1: (028) 3762 8081 Kinh doanh 2: (028) 3762 8083 Di động: 0972 61 59 21
Hotline 0972 56 27 21 Mr.Chí